Etablering eller ændring af dyrehold

Du skal fortælle kommunen, hvis du vil etablere eller ændre et dyrehold.

Står du for at starte en bedrift op, eller ønsker du at ændre dit dyrehold, kan du finde oplysninger om hvornår du skal søge om tilladelse eller godkendelse. 

En tommelfingerregel er, at store husdyrbrug skal have en miljøgodkendelse, mellemstore brug skal have en miljøtilladelse og de mindre brug skal registreres hos kommunen. Husdyrbrug skal derfor anmeldes inden opstart.