Etablering eller ændring af dyrehold

Du skal fortælle kommunen, hvis du vil etablere eller ændre et dyrehold.

En tommelfingerregel er, at store husdyrbrug skal have en miljøgodkendelse, mellemstore brug skal have en miljøtilladelse og de mindre brug skal registreres hos kommunen.

Erhvervsmæssige dyrehold skal have en skriftlig tilladelse fra kommunen inden de etableres, udvides eller ændres.