Hundehold og hundepensioner

Hvis du vil have fem eller flere voksne hunde, skal du anmelde dyreholdet til kommunen.

Hundehold

Du må have op til fire voksne hunde (med hvalpe under 18 uger) uden at anmelde det til kommunen. Hundene må ikke være til væsentlig gene for naboer og andre.

Er du generet af løsgående eller gøende hunde, kan du henvende dig til politiet.

Hundekennel

Hvis du ønsker at have fem eller flere voksne hunde, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen.
 • Etablering af en hundekennel kræver landzonetilladelse.
 • Der skal være mindst 100 m til nabobeboelse.
 • Der skal være mindst 200 m til byzone eller områder med lignende status *.
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.
 • Erhvervsmæssig handel med og erhvervsmæssigt opdræt af hunde kræver tilladelse fra politiet.

Hundepension

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre en hundepension, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen.
 • Etablering af en hundepension kræver landzonetilladelse.
 • Der skal være mindst 200 m til nabobeboelse.
 • Der skal være mindst 300 m til byzone eller områder med lignende status *.
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.
 • Drift af hundepensioner kræver tilladelse fra politiet.

Dispensation

Der er mulighed for at søge dispensation, hvis ovenstående afstandskrav for større hundehold og hundepensioner ikke kan overholdes. Hvis du søger om dispensation, er det vigtigt at beskrive, hvad du vil gøre for at undgå støjgener.

Om byzone og byzonelignende status

Byzonelignende status er nuværende og fremtidigt byzoneområde, sommerhusområder og områder i landzone, der er lokalplanlagt til bolig, blandet bolig og erhverv eller offentlige formål med henblik på institutioner, rekreative formål og lignende.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk