Tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold

Kommunen har pligt til regelmæssigt af føre tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold og gødningsopbevaring fra erhvervsmæssige dyrehold.

Hyppigheden af tilsyn

Hyppigheden af tilsyn afhænger af husdyrbrugets størrelse:

1. Husdyrbrug, der har en godkendelse efter §11 eller §12 i lov om miljøgodkendelse eller husdyrbrug med en årlig ammoniakfordampning på mere end 750 kg, skal have tilsyn hvert 3. år.

2. Andre husdyrbrug skal have tilsyn hvert 6. år.

De fleste steder kommer vi dog på tilsyn hyppigere end dette. Hyppigheden fastsættes på baggrund af miljørisikovurderingen af hvert enkelt husdyrbrug.

Det ser vi efter på tilsynet

De forhold, der kontrolleres, har primært baggrund i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ved et landbrugstilsyn ser vi blandt andet på:

  • Gødningsopbevaring, herunder møddingspladser, gylletanke, dykkede indløb og sikring af gyllepumper, flydelag og logbog
  • Ensilageopbevaring
  • Opbevaring af affald, olieprodukter, olietanke og lignende
  • Dyreholdets størrelse
  • Flue- og rottebekæmpelse

Hvis husdyrbruget har en tilladelse eller godkendelse, ser vi også på, om vilkårene bliver overholdt, f.eks. krav til fodring.

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug er omfattet af reglerne for brugerbetaling.

Ud over regelmæssige tilsyn, kan vi også komme på tilsyn i forbindelse med eksempelvis klagesager eller miljøuheld.