Etablering og ændring af virksomhed

I forhold til miljøet må en virksomhed ikke forurene eller genere omgivelserne.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk