Autoværksted

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til kommunen.

Autoværksted- etablering og ændringer

Fold alle ud

Etablering af autoværksted

Autoværksteder skal etableres og drives efter reglerne beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler vedrørende beliggenhed (afstandskrav til støjfølsomme naboer), støj, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald. 

Autoværksteder omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Ændringer på autoværksted

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvis I på din virksomhed foretager én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, er en anmeldelse nødvendig:

 • Maskinel slibning
 • Mekanisk autovask og tørring
 • Pladearbejde 
 • Vask med vandslange og børste
 • Sandblæsning 
 • Vask med højtryksrenser
 • Svejsning
 • Motorvask
 • Motorservice
 • Bremse- og koblingsservice
 • Rensebar / Affedtningsanlæg 
 • Undervognsbehandling
 • Autolakering
 • Dækskift
 • Batteriskift
 • Indvendig og udvendig ombygning
 • Polering

Sådan anmelder du et autoværksted

Du skal udfylde anmeldelsesskemaet og sende det til teknik@fmk.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. 

Spildevand fra autoværksteder

Autoværksteder, som ønsker at aflede spildevand fra produktionen til det offentlige kloaksystem, skal ansøge kommunen om tilladelse hertil.

Find flere oplysninger om regler for spildevand fra virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Love og regler

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk