Autoværksted

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til kommunen.

Ønsker du at etablere et autoværksted?

Ønsker du at etablere et autoværksted er reglerne til etablering og drift heraf nærmere beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler vedrørende beliggenhed (afstandskrav til støjfølsomme naboer), støj, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald. 

Autoværksteder omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Du skal anmelde etablering, udvidelse eller flytning af dit autoværksted

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvis I på din virksomhed foretager én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, er en anmeldelse nødvendig:

 • Maskinel slibning
 • Mekanisk autovask og tørring
 • Pladearbejde 
 • Vask med vandslange og børste
 • Sandblæsning 
 • Vask med højtryksrenser
 • Svejsning
 • Motorvask
 • Motorservice
 • Bremse- og koblingsservice
 • Rensebar / Affedtningsanlæg 
 • Undervognsbehandling
 • Autolakering
 • Dækskift
 • Batteriskift
 • Indvendig og udvendig ombygning
 • Polering

Hvordan foretager jeg en anmeldelse?

Du skal udfylde anmeldelsesskemaet og sende det til teknik@fmk.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. 

Spildevand fra autoværksteder

Autoværksteder, som ønsker at aflede spildevand fra produktionen til det offentlige kloaksystem, skal ansøge kommunen om tilladelse hertil. 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk