Godkendelsespligtige virksomheder

Nogle virksomheder regnes som særligt forurenende og skal derfor have en miljøgodkendelse inden etablering.

En godkendelsespligtig virksomhed hører til gruppen af de mest forurenende virksomheder og skal derfor have en miljøgodkendelse.

Du skal have miljøgodkendelsen, inden du bygger eller starter en virksomhed, der er omfattet af godkendelsesordningen for listevirksomheder. Det gælder også hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Læs mere på Miljøstyrelsens webside om godkendelsesordningen for listevirksomheder.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk