Mindre, forurenende virksomhed

For små virksomheder gælder de grundlæggende miljøregler om, at de ikke må forurene eller være til gene for naboer.

Mindre, forurenende virksomheder

Mindre, forurenende virksomheder er alle typer af virksomheder, som ikke er på listen over godkendelsespligtige virksomheder, autoværksteder og renserier.

Vil du læse mere om disse virksomheder, kan du følge nedenstående links:

Er du i tvivl om din virksomhed er en mindre forurenende virksomhed, så kontakt Miljøafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune på telefon 72 53 21 40 eller e-mail teknik@fmk.dk

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk