Miljøledelse

Virksomheder, der arbejder med miljøledelse opnår betydelige besparelser, bedre udnyttelse af ressourcerne og et bedre arbejdsmiljø.

360o MiljøTjek er et gratis tilbud til virksomheder, der ønsker at opgradere deres miljøarbejde.

Et 360o MiljøTjek har til formål at identificere de områder, der skal arbejdes med, for at virksomheden kan tage første skridt mod effektiv miljøledelse.

Med et 360o MiljøTjek i hånden får virksomheden råd og vejledning om, hvordan den kan opnå:

  • bedre udnyttelse af ressourcer
  • betydelige besparelser
  • øget medarbejdertilfredshed
  • stærk profilering

Bestil et 360o MiljøTjek hos en miljøkonsulent fra MiljøForum Fyn.

Folder 360o MiljøTjek