Grøn Erhvervsvækst

Håndværkere og entreprenører lærer mere om energirenoveringsprojekter. Det handler om at skabe vækst.

Ny viden om energirenovering

Projektet Grøn Erhvervsvækst tilbyder efteruddannelse og konferencer  til håndværkere og entreprenører i byggebranchen.

På kurset undervises håndværkere i den nyeste viden om energirenovering, så de bedre kan rådgive boligejere om at spare på energien. Håndværkere skaber netværk og får nye værktøjer til udvikling af deres virksomhed.

Messer og materiale om energibesparelser

Grøn Erhvervsvækst arbejder på at vise borgere, erhvervsliv og offentlige instanser, hvor let tilgængelig energirenovering er.  

Grøn Erhvervsvækst holder også kurser for finansieringsbranchen og boligejere, ligesom projektet arrangerer energimesser og udgiver materiale om energirenovering.

Nybyggeri og renovering

Håndværkerne får ny viden om energibesparelser  i private og offentlige ejendomme og i virksomheder - nybyggeri og renovering.

Projektet er etableret af kommuner og private firmaer i Region Syddanmark.

Kontakt

Projekt Grøn Erhvervsvækst

Projektleder
Susanne Jervelund
teknik@fmk.dk
72 53 21 25