Håndværkertilladelse til kørsel og parkering i bymidten

Kommunen kan give virksomheder dispensation til kørsel i bymidten, hvis det er nødvendigt for at en arbejdsopgave kan udføres.

Ansøgningsskema

Parkeringsdispensation søges ved at udfylde ansøgningsskema og aflevere/sende skemaet til Vej- og Trafik.

Skemaet kan afleveres ved personlig henvendelse til Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg eller sendes til cehan@fmk.dk eller til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Hvornår kan der gives dispensation

Kommunen kan give dispensation til kørsel i bymidten, hvis en arbejdsopgave ikke kan udføres i den tilladte varekørselstid mandag til lørdag i tidsrummet mellem kl. 7.00-11.00.

Der kan f.eks. gives dispensation til:

  • håndværkere (i.f.m. renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed o.l.)
  • flyttebiler
  • akutte arbejdsopgaver

Dispensation til kørsel med invalide

Der kan i enkeltstående tilfælde gives dispensation til kørsel med invalide - herunder i hyrevogne. Tilladelse til hyrevogne kan gives telefonisk og noteres på hyrevognscentralen.

Dispensation til virksomheder til parkering i bymidten

Kommunen kan give dispensation til at parkere, hvor der normalt ikke må parkeres - eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der er parkeringsforbud.

Dispensation gives kun til køretøjer, hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig for, at en arbejdsopgave kan udføres - eksempelvis til:

  • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler, o.l.)
    kun ved enkeltstående arbejdsopgaver. Ved større arbejder da max. én måned ad gangen
  • Flyttebiler
  • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen
  • Pressevogne (TV, radio mv.)
  • Enkeltstående offentlige arrangementer

Hvornår skal politiet også spørges

Hvis der sammen med parkeringsforbud også er standsningsforbud, kan der kun gives dispensation til parkering med politiets samtykke.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk