Skilte og reklamer

Små skilte på din egen ejendom er o.k., men store reklameskilte i det åbne land er forbudt. Se reglerne for skiltning.

Det må man gerne

Du må opstille mindre oplysningsskilte der

 • er rektangulære.
 • maksimalt er 0,25 m2 store.
 • har en max højde på 1 m over terræn.
 • kun oplyser virksomhedens navn, adresse, art og produkt.
 • er ensfarvede og har en afdæmpet farve på baggrund og tekst.
 • ikke belyses, er reflekterende eller bevægelige.

Mindre oplysningsskilte må sættes ved udkørsel fra ejendommen på egen grund. Hvis ejendommen ligger ud til en lukket privat fællesvej, må skiltet sættes op ved vejens udmunding i offentlig vej.
 
Virksomhedsreklamer må sættes ved ejendommens bygninger. I forhold til Naturbeskyttelsesloven er der ingen regler for størrelse, form eller farve, hvis skilte placeres tæt ved gårdens stuehus, driftsbygninger eller lignende. En afstand på ca. 20-30 m betragtes som tæt ved bygningerne. Det eneste krav til skiltet er, at det ikke må virke dominerende i landskabet eller være synlig over store afstande.

Vær opmærksom på at det kan kræve en tilladelse efter Byggeloven.

Det må man ikke

I det åbne land må du ikke opsættes skilte eller andet, der er opsat som reklame eller propaganda. Det vil sige, at du bl.a. ikke må opsætte

 • Plakater
 • Fritstående skilte
 • Lysreklamer
 • Forankrede balloner
 • Flag
 • Køretøjer

Forbuddet gælder kun i det åbne land, altså marker, skove og naturområder, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse.

Dispensation fra forbud

Du kan søge om dispensation fra forbuddet. Ansøgningen skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvis dispensationen ønskes ved en statsvej, skal ansøgningen sendes til Vejdirektoratet.