Skiltning på facader og fritstående skiltning

Skiltning på facader kan kræve en godkendelse fra en lokalplan. Fritstående skilte og pyloner kræver en byggetilladelse.

Skiltning på facader

Skiltning på facader kræver ofte en godkendelse i forhold til en lokalplan.

Hvis en lokalplan har specifikke bestemmelser om skiltning, så skal udformningen af det ønskede skilt vurderes i forhold til bestemmelserne i lokalplanen.

Ansøgning om skiltning skal være vedlagt tegning eller billede af facaden med placering og udformning af skiltet, og oplysninger om evt. belysning. Ansøgningen skal sendes til BYG.

Fritstående skilt eller pylon

Pyloner og fritstående skilte kræver en byggetilladelse inden opsætning.

Indsend din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegning eller billede af skiltet, tegning med placering og oplysning om evt. belysning.

Fritstående pyloner og skilte kan opsættes uden tilladelse fra byggelovgivningen hvis:

  • Højden er under 1,0 m over terræn.
  • Pylonen eller skiltets areal er under 0,5 m².

Skiltet skal være placeret inde på egen grund, dog mindst 0,5 m fra kørebanekant.

Selvom skiltet ikke kræver byggetilladelse, så kan det kræve en godkendelse i forhold til en lokalplan eller tilladelse fra Naturbeskyttelsesloven ved placering i det åbne land.

Læs mere om regler for skiltning i det åbne land