Parkering

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det gratis at parkere på de offentlige parkeringspladser. Der er dog områder hvor der er tidsbegrænsning for parkeringen.

Parkeringskontrol

Der foretages parkeringskontrol i hele kommunen med henblik på at forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.

Se mere her

Parkeringsbestemmelser

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune som fastlægger bestemmelser for standsning og parkering for gade, vej, plads eller lignende, der er åben for almindelig færdsel.

Der er særlige bestemmelser for parkering af tunge køretøjer (lastbiler, busser og lignende). Der er derfor lavet pladser til parkering af de tungekøretøjer mange steder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kort over parkeringspladser for tunge køretøjer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Parkering i Faaborg by

I Faaborg by er der områder med offentlig parkering og områder med privat parkering. På de offentlige parkeringspladser er der områder med fri parkering og med tidsbegrænsning.

Bemærk at områder med privat parkering kan være belagt med p-afgift eller kræver særlig tilladelse fra ejeren.

Kort over parkeringspladser i Faaborg by

Parkering i Ringe by

I Ringe by er der områder med offentlig parkering og områder med privat parkering. På de offentlige parkeringspladser er der områder med fri parkering og med tidsbegrænsning.

Bemærk at områder med privat parkering kan være belagt med p-afgift eller kræver særlig tilladelse fra ejeren.

Kort over parkeringspladser i Ringe by

Håndværkertilladelser til kørsel og parkering i bymidten

Kommunen kan give virksomheder dispensation til kørsel i bymidten, hvis det er nødvendigt for at en arbejdsopgave kan udføres.

Se mere her

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk