Parkeringskontrol

Faaborg-Midtfyn Kommune har indført parkeringskontrol i hele kommunen. Det skal forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.

En forbedret parkeringskultur, der sikrer et godt flow på byernes tidsbegrænsede parkeringspladser er et stort ønske fra Ringe Handelsstandsforening og Shopping Faaborg efter en periode uden kontrol.

Parkeringskontrollen vil gælde i hele kommunen, men vil primært fokusere på de tidsbegrænsede parkeringspladser i Faaborg og Ringe. Det skal sikre, at man kan finde en parkeringsplads, når man skal handle eller har ærinder i kommunens 2 største byer.

Øget sikkerhed og god parkeringskultur

Selvom Ringe by har rigelig kapacitet til flere parkerede biler, etableres der alligevel flere parkeringsplader ved stationen i Ringe i 2018 ligesom nogle parkeringspladser i Faaborg by bliver opgraderet i 2018.

Ønsket om en god parkeringskultur og øget trafiksikkerhed gælder hele kommunen. Også i landsbyer og på landet, hvor bl.a. dagplejemoren med tvillingebarnevognen skal kunne færdes ubesværet på fortovene langs de offentlige veje.

Send sikkert til parkeringskontrol

Har du spørgsmål eller ønsker du at klage over en parkeringsafgift, kan du sende via www.borger.dk eller www.virk.dk

Vej og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00

Fakta

 • Fyns Politi stoppede med at føre parkeringskontrol i 2016. Siden har der ikke været parkeringskontrol i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at genindføre parkeringskontrol for at sikre bedre flow i byerne og en god parkeringskultur. Kommunen varetager selv opgaven med parkeringskontrol.
 • 2 deltidsparkeringsvagter er ansat til opgaven, og myndigheds- og klagebehandling vil blive behandlet af By, Land og Kultur.
  Klagen skal sendes elektronisk via mailadressen parkeringsklager@fmk.dk
 • Parkeringsvagterne har et elektronisk system til at udskrive en kontrolafgift direkte og aflevere i vinduesviskeren. Vagterne vil desuden tages fotos, som dokumentation for forseelserne.
 • Parkeringsafgiften er 510 kr. Indtægterne fra parkeringskontrollen vil blive delt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og staten. Lovgivningen om parkeringskontrol bestemmer, at når en kommune hjemtager opgaven med parkeringskontrol, så skal staten skal have 50% af samtlige parkeringsafgifter.

Gode råd og nyttige sider til, når du parkerer bilen

 • Parkér din bil korrekt og følg skilte og afmærkning
 • Stil p-skiven på pladser med tidsbegrænset parkering og hold øje med tiden
 • Overhold færdselsloven
 • Læs mere på borger.dk
 • Danske love