Retningslinjer for parkeringslicens i Faaborg midtby

Hvem kan få en årslicens?

 • Beboere og virksomheder med adresse inden for Faaborg midtby.

Hvor gælder licensen?

 • Licensen giver mulighed for at parkere, i ubegrænset tid, på offentlige parkeringspladser, hvor tidsbegrænsningen er på en time eller mere. Parkeringen skal ske inden for Faaborg midtby. by. Licensen gælder kun på afmærkede P-pladser (afmærkning med P-båse og/eller skilte).

Bestemmelser for beboere

 • Beboeren skal være tilmeldt folkeregisteret på en bopæl i området.
 • Beboeren skal være registeret som ejer eller bruger af det køretøj, der søges tilladelse til.
 • Beboere, som benytter lejede eller leasede firmabiler til privatkørsel, kan sidestilles med beboere iht. pkt. 3.2. Beboeren skal, evt. kunne fremvise erklæring fra sin arbejdsgiver, hvis firmabilen bruges til privatkørsel, samt kopi af evt. leje- eller leasingaftale og bilens registreringsattest.
 • Der kan højst gives 1 licenser pr. husstand.

Bestemmelser for virksomheder

 • Virksomheden skal have adresse og virksomhedsdrift i området.
 • Virksomheden skal stå som ejer eller bruger af køretøjet, herunder lejede eller leasede firmabiler. Der skal medbringes kopi af evt. leje- eller leasingkontrakt.
 • Der kan højst gives 1 licenser pr. virksomhed. Virksomhedens adresse samt CVR-nr. skal oplyses.

Fælles betingelser

 • Bilens registreringsattest og evt. anden dokumentation skal vedhæftes til ansøgning.
 • Licensen gælder kun et år af gangen og koster 1.000 kr. Beløbet betales forud. Kvittering på en bestilt licens er ikke gyldig som parkeringslicens. Såfremt man køber efter d. 1. juli. Er prisen 500 kr.
 • Ved bortkomst af licensen eller udskiftning til andet køretøj betales der 350 kr. for en erstatningslicens. En erstatningslicens gælder i den resterende periode af den oprindelig licens. Licens fra det udskiftede køretøj skal bortskaffes.
 • Køretøjet må maksimalt veje 3.500 kg.
 • Licensen giver ikke fortrinsret til parkering, og der kan ikke reserveres bestemte parkeringspladser og der er ingen garanti for ledig P-plads.
 • Årslicensen skal anbringes helt synligt i forrudens højre side ved siden af P-skiven og skal kunne læses udefra.
 • Licensen bortfalder og bliver ugyldig, hvis man flytter fra området eller ikke længere er ejer eller bruger af bilen. Ugyldig licens skal bortskaffes. Der gives ikke penge tilbage.
 • Ved misbrug bliver licensen annulleret.
 • Ansøgning om licens skal ske via Faaborg-Midtfyn Kommunens hjemmeside.
 • Disse betingelser gælder kun 2019.