Trafik - tilladelser og bevillinger

Her finder du informationer om de tilladelser og bevillinger, der kan være nødvendige hvis du vil planlæger en aktivitet på et vejareal.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk