Torvehandel

Du kan benytte en stadeplads på torvet i Ringe eller torvet i Faaborg. Der er torvehandel i Ringe fredag kl. 8 - 18. I Faaborg er det tirsdag kl. 8 - 17 og lørdag kl. 8 - 14.

Tilladelse til torvehandel

For at benytte en stadeplads skal du først søge om tilladelse til torvehandel.
Ansøgningen sendes til Natur og Trafik. På NaturogTrafik-Post@fmk.dk eller til Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Opdeling af torvene

Torvene i Ringe og Faaborg er opdelt i stadepladser og du kan se opdelingen på disse kort over stadepladser i Ringe og stadepladser i Faaborg. Der er forskellige størrelser på stadepladserne og dermed også forskellige størrelser af lejen for stadepladserne.

Fra januar 2019 er prisen 450 kr. pr. stadeplads.

Salgsvogne, trailere og biler på torvet

Stadepladser er fortrinsvis beregnet til opstilling af boder. I begrænset omfang kan du få lov til at opstille en salgsvogn, trailer eller mindre bil. Det kræver dog tilladelse fra Vej og Trafik.

Elektricitet på torvet

Du kan i mindre omfang bruge elektricitet fra kommunens elskabe på torvet.
Ved et mere omfattende forbrug kan Vej og Trafik stille krav om at du for egen regning får monteret en bimåler og afregner efter aflæsning.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Anmodning om tilbagebetaling

Der kan, jf. vejlovens § 80 i lov nr. 1520 af 27/12/2014, anmodes om tilbagebetaling af stadeleje for de stadeholdere, der føler sig berettiget til dette - dog kun for de seneste 3 år før 2019, jf. forældelsesreglerne for simple forandringer.