Page 12

Udviklingsstrategi 2015-2030

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 UDVIKLINGSSTRATEGIENS TRE UDVIKLINGSSPOR Udviklingsstrategien er inddelt i tre udviklingsspor, som samlet set skal sikre, at visionen på længere sigt bliver til virkelighed. De tre områder præsenteres nedenfor. Udviklingssporene er udvalgt på baggrund af det analysearbejde, som i en årrække har gået forud for udviklingsstrategien. Strategien skal finansieres gennem målrettede og i nogle tilfælde meget vanskelige prioriteringer i de kommunale budgetter. Udfordringen ligger i, at vi både skal investere og spare på samme tid – kun på den måde kan vi skabe de gode resultater og udnytte vores potentialer. Det kræver, at vi sammen bestemmer, hvor og hvad der skal investeres i, og at vi er gode til at identificere og udnytte potentielle besparelser. Som i enhver anden strategi er det nødvendigt at fokusere og prioritere sine indsatser. Det betyder valg og fravalg. Som myndighed kan vi ikke leve op til alles drømme. Det er der ganske enkelt ikke penge til. Vi vil derfor også løbende have fokus på at effektivisere og skabe nye synergier i driften. Men det er kommunalbestyrelsens ambition, at vi med de foreslåede initiativer og handlingsområder på længere sigt kan skabe de nødvendige rum og rammevilkår for, at alle trives i Faaborg-Midtfyn – hvad enten man bor på landet eller i en by. UDVIKLINGSSPOR: BOSÆTNING UDVIKLINGSSPOR: BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSSPOR: BORGERTILFREDSHED OG OMDØMME 12


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above