Page 15

Udviklingsstrategi 2015-2030

Borgere i Nr. Lyndelse har lavet skilt med budskab om, at du er tæt på det hele, når du bosætter dig her Figur 3: Nettoflytning 2003-2014 Nr. Lyndelse Nettoflytning er tilflytning til den respektive by fratrukket fraflytning Design, kunst og arkitektur har også en stigende inte-resse, og her har Faaborg nogle særlige muligheder, hvor vores landskendte museum kunne være et natur-ligt omdrejningspunkt. Endelig giver de tre øsamfund med deres særegne karakter hele området en særlig identitet og bidrager med unikke muligheder for ud-vikling af egnen. Følgende kendetegn kan være vigtige i det fremad-rettede arbejde med at udvikle og skærpe Faaborg-egnens profil: Friluftsliv, kunst og kultur, kvalitets-fødevarer, oplevelsesøkonomi i bred forstand samt boligområder med unik beliggenhed. Der er indenfor egnsprofilen både plads til en markant position for egnens hovedby, og til at lokalsamfundene kan satse på egne særegne profiler i det omfang, der lokalt er basis for det. RINGEEGNEN – ENTREPRENØRSKAB OG FÆLLESSKABER DANNER RAMMEN OM DET AKTIVE OG SAMMENHÆNGENDE LIV Entreprenørskab og stærke fællesskaber er nogle af NATIONALT DEMOKRATISK ARRANGEMENT Bornholm har med succes taget initiativ til et årligt folkemøde og i Rudme 5 km syd for Ringe arrangerer den lokale friskole og andre aktører en sommerhøj-skole. I 2014 er årets tema ”Flygtighed (– var der no-gen der sagde landflygtighed?)”. Sommerhøjskolen er åben for alle voksne og børn og byder på mange forskellige foredrag, værksteder, musik og dejlig mad. Der er privat indkvartering hos de lokale borgere. Sommerhøjskolen er et godt eksempel på, hvordan både små og større samfund kan tiltrække besøgende og skabe opmærksomhed om egnens ressourcer og styrker. de markante kendetegn og styrker i dette område. Traditionen for demokrati og fællesskaber i Ringe og omegn afspejler sig blandt andet i de mange fri- og efterskoler. Ringe fremstår som en meget helstøbt by med en bred pallette af fritidstilbud for både byens og oplandets borgere. Den lokale kultur er kendetegnet ved en kort vej fra tanke til handling, og den lokale vilje og evne til at samarbejde er en styrke, som vi kan bygge videre på. Områdets styrke omkring demokrati og fælleskaber understreges også af, at Ringeområdet har den største koncentration af foreninger i kommu-nen. Også mange af de omkringliggende lokalsam-fund vurderes at have gode afsæt for videre udvikling af særegne profiler, der kan spille godt sammen med en egnsprofil, der bygger på nogle af disse karakteri-stika. Områdets stærke profil på cykelområdet er et andet stort potentiale. Lokale virksomheder og foreninger har skabt stærke miljøer for både professionelle og amatører. Med udgangspunkt i ovenstående er der behov for at arbejde videre med at skabe en markant profil for området. FORSTADSBÅNDET – LOKALSAMFUND MED EGNE STÆRKE PROFILER Kommunens nordlige del er kendetegnet af en række stærke bysamfund med potentiale for at udvikle hver deres markante profil, som kan fastholde og tiltrække borgere. Byerne Årslev-Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse har størst udviklingspotentiale, de kommunale investerin-ger vil derfor blive fokuseret her. Men også Ferritslev- Rolfsted, Allested-Vejle og Nr. Broby-Brobyværk er præ-get af et stort lokalt engagement med velfungerende fællesskaber i både byer og landområder. De har hver især deres styrker og er derudover karakteriseret ved forstadsidentitet i forhold til Odense. Bysamfundene har en særlig tiltrækningskraft over for børnefamilier, der let kan pendle til og fra arbejde. Et Allested-Vejle Brobyværk Faaborg Gislev Korinth Kværndrup Nr. Broby Ringe Rolfsted-Ferritslev Ryslinge Årslev 1.300 1.100 900 700 500 300 100 -100 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 15


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above