Page 16

Udviklingsstrategi 2015-2030

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 Nye boligområder med forskellige boligformer skal imødekomme ønskerne hos mulige tilflyttere 16 HVAD ER EN BY- OG EGNSPROFIL? By- og egnsprofilen er summen af de værdier og det omdømme, som by og egn associe-res med af dens indbyggere og de menne-sker, der betragter den udefra. Profilen be- skriver og opstiller mål for, hvad by og egn sammen kan tilbyde, og skal danne grund-lag for fremtidig markedsføring. Profilen sætter fokus på eksisterende og kommende styrker, særlige kendetegn mv. og har betyd- ning for, hvorvidt potentielle tilflyttere fin-der stedet attraktivt. Derfor er det afgørende, at profilen er unik og troværdig. Profilen skal ligeledes bruges som et fælles pejlemærke for kommune, borger, forenin-ger, erhverv, politikere og investorer, så alle er enige om, i hvilken retning by og egn skal udvikle sig.


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above