Page 22

Udviklingsstrategi 2015-2030

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 ØKONOMI OG FINANSIE-RING AF UDVIKLINGS-INITIATIVERNE Kommunalbestyrelsen ønsker at vende den nedadgående spiral med et faldende indbyggertal og manglende indtægter. Derfor er der vedtaget en økonomisk politik, der skal give os råd til at inves-tere i initiativer, der kan skaffe nye borgere og flere indtægter. Denne strategi tager udgangspunkt i, at vi dels skal målrette vores investe-ringer dér, hvor de giver størst mulig effekt, dels skal vi spare på driftsbudgetterne og omlægge en del af servicen i kommunen, for at kunne få råd til at prioritere og investere. Det kan bestemt mærkes, når kommunen skal finde mange millioner i sit budget. Det går i nogle tilfælde ud over den service, vi tilbyder borgerne. Nogle vil op-leve, at kommunalbestyrelsen vil skabe udvikling samtidig med, at den nogle ste- der gennemfører tiltag, der kan opfattes som afvikling. Det kan – i et øjebliksbil-lede – opfattes som modsatrettede initiativer. Her er det meget vigtigt at være opmærksom på den langsigtede grundtanke i udviklingsstrategien, der handler om at fokusere investeringerne, der hvor der er potentiale for vækst og dermed skabe indtægter, som på lang sigt gavner hele kommunen og alle dens lokalområder. Det handler om hele kommunens fremtid, og om at vi om 10-15 år fortsat skal være en egn, som borgere har lyst at bosætte sig i og tør købe hus i. Et andet vigtigt økonomisk forhold er vores muligheder for at tiltrække private og offentlige investeringer. Hvis vi vil tiltrække investorer, der med deres investe-ringer udtrykker en tro på vores egn, by eller kommune er vi også til at have en strategi for, hvordan vi holder hjulene kørende og skaber udvikling – selvom det gør ondt. Sagt med andre ord; mange vigtige investorer placerer ikke deres inve-steringer i vores kommune, hvis ikke vi har en stram plan for, hvordan vi selv prio-riterer og fokuserer vores egne midler. Vi er nødt til både at handle, tænke og drive vores kommune anderledes, hvis vi skal vende udviklingen. Mange steder har man handlet for sent, og det er nu sidste udkald for Faaborg-Midtfyn. Vores mål om at sikre 2.000 flere borgere, skabe flere arbejdspladser og forbedre borgernes tilfredshed er uhyre ambitiøst. Men det skal vi være, og det skal vi turde med de udfordringer, vi står overfor. Grundtanken om at spare for at kunne investere i en positiv udvikling er nødven-dig, hvis vi vil fremtidssikre kommunen, som et godt og særligt sted at bo og drive virksomhed. Vigtigst af alt er det, at vi kommer hurtigt i gang og udnytter de store muligheder, så vores investeringer kan give højest muligt afkast. 22 Dynamiske og indbydende bymiljøer skal skabe ramme for at byens borgere fylder byerne med liv


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above