Page 25

Udviklingsstrategi 2015-2030

HVAD ER EN PLANSTRATEGI? Kommunalbestyrelsen skal ifølge planloven udarbejde en strategi i 1. halvår af hver valg- periode. Af strategien skal det fremgå, i hvilket omfang politikerne beslutter, at kom- muneplanen skal revideres. Skal der laves helt ny kommuneplan eller skal kun enkelte temaer revideres? Denne beslutning skal ske på baggrund af en vurdering af den hidtidige planlægning samt kommunalbe-styrelsens strategi for udviklingen af kom-munen. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi valgt, at planstrategien udgør en integreret del af kommunens udviklingsstrategi. Stor tilslutning til borgermøde om drømmefabrikken i Årslev, hvor borgerne i maj 2014 selv nedsatte grupper, der skal komme med bud på, hvordan Polymere grunden kan bruges til at skabe et dynamisk midtpunkt i byen FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 25


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above