Page 4

Udviklingsstrategi 2015-2030

Team Rynkebys årlige afgang til Paris er med til at understrege vores kommunes mange styrker inden for motions- og elitecykling UDVIKLINGSSTRATEGIENS MÅL: 2.000 FLERE BORGERE I 2030 Hver borger, som vores indbyggertal forøges med, giver kommunen ca. 50.000 kr. til nye udviklingsini-tiativer og velfærdsydelser. Vi sætter med denne ud-viklingsstrategi et mål om at få 2.000 flere borgere inden 2030. Det vil forøge vores investeringsmulig-heder med 100 mio. kr. årligt. UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 4


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above