Page 5

Udviklingsstrategi 2015-2030

5 INDLEDNING BAGGRUND Som mange andre danske kommuner står Faaborg- Midtfyn i disse år i en alvorlig situation. Vores to cen-trale udfordringer er den negative demografiske ud-vikling, hvor vi får flere ældre og færre børn og unge samt det faldende antal af arbejdspladser i kommu-nen. I de sidste fire år er flere flyttet fra kommunen, end der er flyttet til. Dertil kommer, at der dør flere end der fødes. Vi er på fire år blevet 1.000 færre borgere. Samtidig bliver vi, som mange andre kommuner, fær-re i den arbejdsdygtige alder, hvilket skaber et stort pres på vores økonomi og dermed mulighederne for at levere god velfærd og service. Konkurrencen om borgere og investeringer er blevet langt skrappere end tidligere. Hvis vi ikke gør noget, må denne udvikling forventes at fortsætte og endda accelerere. Sideløbende med den negative udvikling har vi mistet 25 % af vores arbejdspladser i løbet af de sidste 10 år. En del af forklaringen ligger i en generel samfundsten-dens, hvor både jobs og borgere over hele landet flytter tættere på de store byer. Det ses i høj grad Figur 1: Antal tilflyttere og fraflyttere i Faaborg-Midtfyn Kommune 2003-2014 også på Fyn. Her vil Odense i de kommende mange år drive væksten med mange tilflyttere, store nye pro- jekter og anlægsinvesteringer på 25 mia. Det er en kolossal investering, som ikke alle generationer ople-ver. Som nabokommune skal vi koble os på denne udvik-ling og bidrage positivt til væksten ved at tilbyde gode vilkår for erhverv og nye bor-gere. Men vi er ikke alene – andre fynske kommuner har også fokus på Odenses vækst. Udviklingen er startet, og det er afgørende at handle hurtigt, hvis vi vil drage nytte af den. FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE STRATEGIEN KORT FORTALT Hvis vi skal gribe denne enestående chance, skal vi tænke og handle markant anderledes, end vi hidtil har gjort. Den overordnede strategi for Fyn: Strategi Fyn 2014-2017 og de bosætnings-, erhvervsudviklings- og omdømmeanalyser, kommunen har fået lavet peger alle på, at vi skal placere vores investeringer mere ef-fektivt og samtidig spare på driften ved at omlægge og ændre i vores service. Kommunens situation kræver handling, og det haster med at komme i gang. Derfor skal vi koncentrere de kommende investeringer mod de områder, hvor der er størst sandsynlighed for at skabe bosætning og indtægter for hele kommunen. Denne udviklingstrategi viser, hvordan vi vil sikre en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Strategien tager fat om de centrale udfordringer, vi står over for og angiver med tre udviklingsspor retningen for, hvordan vi kan løfte kommunen og gøre den til et godt sted at bo og drive erhverv i mange år fremover. Strategien er baseret på en række analyser og undersøgelser, samt en række anbefalinger fra en lokal tænketank, bestående af seks erhvervsledere i kommunen. Analyserne tegner et samlet billede af de store udfordringer, vi som kommune skal tackle og de beslutninger, vi skal træffe for at ruste os til fremtiden. Vores områdes fremtid afhænger af, om vi kan skabe en tæt alliance mellem alle borgere, virksomheder, organisationer, nabokommuner og myndigheder og derigennem hjælpe og understøtte hinanden. Med denne udviklingsstrategi ønsker kommunalbestyrelsen at skabe fællesskab og åben-hed omkring kommunens prioriteringer og mål, så private investorer, borgere, tilflyttere og virksomheder har lyst og tillid til at investere i kommunen. Strategien vil danne grundlag for de konkrete initiativer og projekter, der skal gøre os i stand til at nå strategiens mål. Tilflyttede Fraflyttede “Kommunens situation kræver handling, og det haster med at komme i gang. Derfor skal vi koncentrere de kommende investeringer mod de områder, hvor der er størst sandsynlighed for at skabe bosætning og indtægter for hele kommunen.” De aktuelle konkrete handlinger kan findes på www.fmk.dk/fmkiudvikling 3500 3000 2500 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above