Page 7

Udviklingsstrategi 2015-2030

“Der er brug for at få alles ressourcer sat i spil - vi er nødt til at stå sammen og skabe udviklingen i fællesskab.” UDVIKLINGSSTRATEGIENS BAGGRUND OG KOBLING TIL ANDRE STRATEGIER OG PLANER Udviklingsstrategi 2015 bygger på fire dybde- gående analyser om kommunens bosæt-ning, erhvervsliv, omdømme og styrkeposi-tioner. Analyserne kan læses her: www.fmk.dk/fmkiudvikling Strategien skal ses i sammenhæng med en række andre strategier og planer for udvik-ling i kommunen og på hele Fyn, herunder: 1. Strategi Fyn 2014-2017 Strategi Fyn er en fælles politisk udviklings-strategi for de ni kommuner i den fynske byregion. Strategien lægger sporene for fremtidens samarbejde i den fynske region og er et vigtigt værktøj i samarbejdet og forhandlinger med staten og europæiske samarbejdspartnere. 2. Vækstforum for Region Syddanmarks regionale erhvervspolitik Vækstforums regionale erhvervsudvik-lingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling i perioden 2012-2020 og er især vigtig i arbejdet med at tiltrække EU-midler til regionen. 3. Udvikling Fyn Udvikling Fyns strategi- og handlingsplan 2012 peger på en række lokale og fælles erhvervsfremmeinitiativer, der skal styrke udviklingen i kommunens virksomheder og arbejdspladser. FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above