Page 8

Udviklingsstrategi 2015-2030

Havnebadet i Faaborg blev indviet i maj 2014 – og populariteten var sikret fra starten UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 VISION Kommunens vision er det langsigtede pejlemærke, som danner grundlag for de initiativer og strategier, der føres ud i livet i de kommende år. Kommunalbe-styrelsen har valgt at fastholde den eksisterende vi-sion, og dermed er de langsigtede ønsker for kommu-nens udvikling de samme som tidligere. Målet med denne udviklingsstrategi er derfor at understøtte visionen om at blive et moderne dansk Toscana, der er kendt for sin natur og livsstil og tilby-der den gode balance mellem arbejds- og fritidsliv for alle borgere. FORESTIL DIG ET MODERNE DANSK TOSCANA… Faaborg-Midtfyn Kommune har med det unikke ø-hav, den rige natur og den omfattende kulturarv noget ganske særligt at byde på. Vi tror på, at vi kan blive Danmarks svar på Toscana. En egn, der er kendt for sit landskab og friluftsliv, sin kunst, kultur og arkitektur og ikke mindst sin madkultur. En egn, der summer af moderne familier. Vi skal tilbyde et liv i to tempi. En tilværelse, hvor travl karriere og total afkobling kan gå op i en højere enhed. Som i Toscana skal man i Faaborg-Midtfyn Kommune kunne leve livet midt i det smukkeste landskab og tæt på alle tilbud, der hører til en moderne tilværelse. Vi skal ud-nytte, at verden er blevet mindre i forhold til at skabe og tiltrække nytænkende virksom-heder og udfordrende arbejdspladser, som yderligere kan fremme mulighederne for at leve det moderne liv. Der er meget, der skal gøres for at give liv til visionen om et moderne dansk Toscana. Vi skal udvikle natur, kultur og fritidstilbud, der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Vi skal sætte fokus på børnene og skabe institutioner med høj kvalitet og masser af kreativ energi. Vi skal udnytte øhavet og de unikke landskaber og vi skal udvikle tilgængeligheden til de forskellige friluftsaktiviteter i øhavet og landskaberne. Områdets spirende og gode fødevarekultur skal vi styrke yderligere. De større byer skal gøre en arkitektonisk og kunstnerisk forskel, og vi skal understøtte udviklingen af virksomheder i videns- og oplevelsesøkonomien. Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en dynamisk og nyskabende arbejdsplads, der for-mår at imødekomme krav fra den moderne medarbejder. Vi skal være en kommune, der forstår betydningen af kommunikation og vi skal gøre digitaliseringen til en aktiv medspil-ler i vores hverdag, så nærheden til borgerne og de ansatte imellem styrkes. 8


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above