Page 11

Kvalitetsstandard

Tidlig forebyggende indsats Tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse betyder, at der kan sættes ind med støtte eller vejledning til barnet og familien i forhold til et aktuelt problemområde. Det gælder pædagogisk, socialt, adfærd, sundhed eller undervisning. Tidlig indsats sker, inden problemerne vokser sig store og uoverskuelige og ikke længere kan løses alene med lokale ressourcer. I vurderingen indgår: Det betyder: At dagtilbuddene arbejder ud fra den Sammenhængende børnepolitik At dagtilbuddet følger Handleguidens retningslinjer. At dagtilbuddet arbejder struktureret og systematisk omkring børn med særlige behov At der i samarbejde med forældrene er udarbejdet en indsatsplan for barnets videre udvikling. At forældrene inddrages aktivt i arbejdet med indsatsplanen. At dagtilbuddet tidligt inddrager forældrene i arbejdet med den forebyggende indsats i forhold til det enkelte barn At dagtilbuddet har en fast struktur for forældresamtaler og forældremøder. At dagtilbuddet informerer om samarbejdet og kommunikationen med de tværfaglige samarbejdspartnere, både generelt og specifikt i forhold til børn med særlige behov At institutionens formidling af det tværfaglige samarbejde er tilgængelig på eksempelvis: Digitale medier, hjemmeside eller intranet. At dagtilbuddet inddrager de tværfaglige samarbejdspartnere til vejledning, sparring mv. At det fremgår af samarbejdsaftalen indgået med PP (Pædagogisk-Psykologisk afdeling), på hvilken måde samarbejdet tilrettelægges. At det kan dokumenteres, hvor mange lokalmøder der er afholdt. 11


Kvalitetsstandard
To see the actual publication please follow the link above