Page 12

Kvalitetsstandard

Overgange fra dagpleje til daginstitution og til skole Målet er at sikre en optimal og tryg start for det enkelte barn. Det skal ske ved at skabe lokale, systematiske, fleksible og sammenhængende overgange. I vurderingen indgår: Det betyder: At dagpleje, dagtilbud og skole sikrer en optimal og tryg overgang for det enkelte barn. Det skal ske ved at skabe lokale, systematiske, fleksible og sammen- hængende overgange fra dagpleje til daginstitution og fra daginstitution til skole. At dagpleje og daginstitution i lokalområdet har udarbejdet en beskrivelse af overgang fra dagpleje til daginstitution. At daginstitution og skole i lokalområdet har udarbejdet en beskrivelse af overgang fra daginstitution til skole. At det enkelte dagtilbud har en bevidst plan for, hvilket skriftligt materiale der skal følge barnet fra dagpleje til daginstitution og fra daginstitution til skole. At beskrivelserne af overgangene evalueres 1 gang årligt. At det gennem skolernes årlige brugerundersøgelse fremgår, at tilfredsheden med overgangen fra dagtilbud til skole er stigende. At dagpleje, daginstitution og skole i lokalområdet har skabt rammer for, at børn med behov for særlig støtte fortsat kan få denne støtte under og efter overgangen At der i beskrivelserne for overgangene skal fremgå, på hvilken måde overdragelsen og støtten skal foregå i forhold til børn med særlige behov (jf. årshjulet ). At forældrene er inddraget i overgangene omkring det enkelte barn At der i beskrivelserne for overgangene skal fremgå, på hvilken måde forældrene er inddraget. 12


Kvalitetsstandard
To see the actual publication please follow the link above