Page 14

Kvalitetsstandard

14 Ledelse Ifølge dagtilbudsloven er lederen pædagogisk og økonomisk ansvarlig for dagtilbuddet. Aftalegrundlaget er beskrevet i pjecen “Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation”. Som leder i Faaborg-Midtfyn Kommune har du et ansvar for den del af vores organisation, som du er leder for. Rammen for din opgave er defineret i den aftale, som er godkendt af det politiske udvalg på dit fagområde. Derudover er der en række spilleregler, som du skal følge som leder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spilleregler, der sikrer, at Faaborg-Midtfyn Kommune står stærkt som samlet organisation. En af de rammer, der er defineret for dit lederskab, er vores værdier. Du har som leder ansvar for at udleve vores værdier og sikre, at dine medarbejdere gør det samme. Med en økonomisk virkelighed, hvor rammerne til tider kan virke noget stramme, er vi som kommune dybt afhængige af såvel dine som dine medarbejderes kompetencer, erfaringer, engagement og kreativitet. Sammen har vi den fornemme opgave at omsætte vores borgeres skattekroner til serviceydelser, som giver mest mulig værdi for så mange som muligt.” “Som aftaleholder har du et selvstændigt ansvar for at lede dit personale, overholde dit budget og vedtagne kvalitetsstandarder samt yde den bedst mulige service inden for disse rammer.” I vurderingen indgår: Det betyder: At ledelsen arbejder målsættende med klare mål for dagtilbuddets kvalitetsudvikling At der er beskrevet tydelige udviklingsmål for udviklingen af kvaliteten i dagtilbuddet. At det fremgår af en tids- og handleplan, hvordan der arbejdes med de enkelte mål. At ledelsen tydeliggør politiske mål, lovgivning og rammer og skaber sammenhæng til dagtilbuddets mål og opgaveløsning At det fremgår af referat fra personalemøde, at lovgivning, mål og rammer løbende er drøftet på personalemøder. At ledelsen er tydelig i krav og forventninger til personalets opgaveløsning og kompetenceudvikling At man på MUS-samtaler følger op på, om den enkelte medarbejder er klar over ledelsens forventninger og krav til opgaveløsningen. At der arbejdes systematisk med, at personalet har de rette kompetencer, som matcher opgaveløsningen. At der er udarbejdet kompetenceplan for den enkelte medarbejder, evt. gennem MUS-konceptet. At ledelsen skaber rammer for et samarbejde om understøttelse af personalets engagement og arbejdsglæde At medarbejderne er inddraget i udviklingen af den pædagogiske kvalitet og praksis. At medarbejderne har mulighed for sparring og systematisk refleksion. At det opleves, at der i samarbejdet mellem ledelse og personale er skabt rammer for understøttelse af personalets engagement og arbejdsglæde. At roller og opgavefordeling i ledelsesstrukturen er klart defineret At roller og opgavefordeling i ledelsesstrukturen er beskrevet. “


Kvalitetsstandard
To see the actual publication please follow the link above