Page 9

Kvalitetsstandard

Inklusion Målet er at udvikle normalområdet, så flest mulige børn og unge gennem lokal indsats, samarbejde og fællesskaber inkluderes i nærmiljøet. I vurderingen indgår: Det betyder: At dagtilbuddet arbejder med inkluderende fællesskaber og relationer gennem en systemisk tilgang At dagtilbuddets praksis skal afspejle et systematisk fokus på, hvordan struktur, relationer og imødegåelse af mobning understøtter det enkelte barn og gruppens udvikling, trivsel og læring. At dagtilbuddet tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, behov og kompetencer At det kan dokumenteres, at der anvendes metoder til at belyse barnets ressourcer, behov og kompetencer (eksempelvis indsatsplaner, TRAS, vækstmodel, sprogvurdering, Howard Gardner, LP, skolemodenhedstest, SMTTE). At det tillige fremgår, hvordan barnet inkluderes. At dagtilbuddet arbejder med en anerkendende tilgang At forældrene oplever en anerkendende tilgang i kommunikationen hos de voksne. At dagtilbuddet målrettet anvender de udlagte ressourcer til at understøtte indsatser i forhold til inklusion og tidligt forebyggende arbejde At det fremgår af dokumentationen i det økonomiske ledelsestilsyn, at midlerne anvendes til støtteforanstaltninger efter dagtilbudsloven § 4, stk. 2, jf. vejledningen for regnskabet og indsatsplanerne. At dagtilbuddet inddrager forældrene i arbejdet med inklusion generelt og i forhold til det enkelte barn At dagtilbuddet formidler til forældrene, hvordan det går i børnegruppen. At dagtilbuddet kan fremvise, på hvilken måde forældrene aktivt er inddraget i arbejdet med inklusion, og hvad der forventes af dem (eksempelvis på forældremøder, Mary Fonden). At det er beskrevet for forældrene, hvordan der helt konkret arbejdes med inklusion i forhold til deres barn, og hvilke begrundelser der ligger bag. 9


Kvalitetsstandard
To see the actual publication please follow the link above