Grundlovsceremoni

Fra 2019 skal du deltage i en grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab.

Folketinget vedtager to gange årligt en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. I forbindelse med ansøgning om statsborgerskab skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni, hvor du skriver under på, at du vil overholde den danske grundlov og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Du kan lære mere om lovforslaget her: L41 Forslag til lov om indfødsretsmeddelelse

Du kan læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien her: Grundlovsceremoni 

I 2020 afholder Faaborg-Midtfyn Kommune to grundlovsceremonier. 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land, end de nævnte under punkt 1 eller 2, hvor der isat en opholdsmærkat.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt dig en blanket, der hedder ”Blanket til afgivelse af erklæring”. Det skal du også medbringe til ceremonien. Det er vigtigt, at blanketten IKKE underskrives på forhånd. Den skal underskrives under selve grundlovsceremonien under overværelse af repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Tilmelding

Du kan nu tilmelde dig grundlovsceremonien i Faaborg-Midtfyn Kommune, som afholdes den 5. marts 2020 kl. 17.00 – 18.00 på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe. 

I emnefeltet skriver du Grundlovsceremoni, og i mailen skal du skrive dit fulde navn og eventuelt, om du tager en gæst med. Det er mulighed for at tage én gæst med.

Sidste tilmeldingsfrist er den 29. januar 2020. Du vil få en bekræftelse på din tilmelding pr. mail inden for 3 hverdage.