Grundlovsceremoni

Du skal deltage i en grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab.

Hvad er en grundlovsceremoni

Folketinget vedtager to gange årligt en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. I forbindelse med ansøgning om statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni, hvor du skriver under på, at du vil overholde den danske grundlov og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Grundlovsceremoni marts 2022

Den næste Grundlovsceremoni afholdes kl.17 den 31. marts 2022 på Ringe Rådhus. Hver ansøger har mulighed for at medbringe en gæst.

Tilmelding til grundlovsceremonien åbner 5. januar 2021

Tilmelding til Grundlovsceremonien den 31. marts 2022 foregår elektronisk via denne side. Tilmelding er muligt fra 5. januar 2022. 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land, end de nævnte under punkt 1 eller 2, hvor der isat en opholdsmærkat.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt dig en blanket, der hedder ”Blanket til afgivelse af erklæring”. Det skal du også medbringe til ceremonien. Det er vigtigt, at blanketten IKKE underskrives på forhånd. Den skal underskrives under selve grundlovsceremonien under overværelse af repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Kontakt

Charlotte Hansen

Tlf. 72 53 10 81