Job & Udvikling

Job & Udvikling har ansvaret for at motivere og opkvalificere ledige borger, så de kan komme i betragtning til ledige jobs. De unge skal motiveres til uddannelse, der matcher efterspørgslen, så de ikke uddanner sig til langtidsledighed. Sygemeldte borgere og borgere med komplekse problemstillinger skal bringes hurtigst muligt tilbage til job, eller have afklaret deres videre muligheder.

Afdelingsleder

Inger Thorø Pedersen
inthp@fmk.dk

Kontaktoplysninger
Telefon72 53 07 00
E-mailjobcenter@fmk.dk
AdresseLindevej 5, 5750 Ringe
Fax72 53 07 01

Teams i Job & Udvikling

Fold alle ud

Sygedagpenge

Teamleder: Pia Gerdes; pgerd@fmk.dk

Sygedagpenge-teamet hjælper sygemeldte ledige og sygemeldte fra job, med at hurtigst muligt at blive raskmeldte eller afklarede ift. andre muligheder. Teamet inddrager som udgangspunkt den sygemeldtes arbejdsgiver i minimum første sygesamtale med den sygemeldte. Sygedagpenge-teamet tilbyder også forebyggende indsatser til medarbejdere, der er i risiko for at blive sygemeldte, bl.a. via tilbud om hjælpemidler, personlig assistance m.v.

Du kan læse mere om reglerne for sygedagpenge, hvis du klikker her

Jobrehabilitering

Teamleder: Sofie Raviv; aravi@fmk.dk

Borgere i ressource- og jobafklaringsforløb har ofte komplekse problemstillinger.
Jobrehabiliterings-teamet har ansvaret for at disse borgere møder en meningsfyldt, tværfaglig og koordineret indsats, der afklarer og udvikler borgerens evner og muligheder på arbejdsmarkedet med henblik på enten på kortere eller længere sigt at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

Unge & Fleks

Teamleder: Anja Mortensen; aym@fmk.dk

Team Unge & Fleks arbejder dels med unge på uddannelseshjælp og med borgere som er i et fleksjob eller som har fået en fleksjobbevilling.

Omkring unge fra 18-30 år arbejdes der via samtale og uddannelses- og jobrettede indsatser med at støtte de unge i at komme i uddannelse eller opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

For borgere i et fleksjob følges der op på det konkrete fleksjob via kontakt med borgerne og arbejdspladsen.

Borgere, som er bevilliget et fleksjob, men som endnu ikke har et fleksjob arbejdes der via samtaler og jobklubber mv. hjælp til CV, jobsøgning m.v.

Aktivitetsparate

Teamleder: Lene Holm Petersen; lenhp@fmk.dk

Teamet har fokus på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en jobrettet indsats sammen med evt. andre indsatser og derved kommer tættere på arbejdsmarkedet og i hel eller delvis selvforsørgelse.

Teamet har særligt integrationsfaglige medarbejdere, som via jobrettede samtaler og indsatser, evt. suppleret med andre indsatser kommer tættere på arbejdsmarkedet og kommer i hel eller delvis selvforsørgelse.

Læs mere om integrationsindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobklar

Teamleder: Christian Blaschke; cblas@fmk.dk

Jobklar-teamet arbejder med borgere på dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Teamets opgave er at hjælpe borgerne til så hurtigt som muligt at opnå varig, ordinær beskæftigelse.

Teamet har særligt integrationsfaglige medarbejdere, der arbejder på, at de jobklare integrationsborgere så hurtigt som muligt opnår varig, ordinær beskæftigelse.

Samarbejdet omkring danskuddannelse hører under Team Jobklar.

Læs mere om integrationsindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Er du dagpengemodtager og gerne vil tale med en beskæftigelsesvejleder uden en tidsbestilling, så træffes de på følgende tidspunkter:

Mandag  8.00-11.00, tirsdag  9.30-11.00, onsdag 8.00-11.00, torsdag 8.00-11.00 og fredag 8.00-11.00.

Åbningstider
Mandag08.00-15.15
Tirsdag08.00-15.15
Onsdag08.00-15.15
Torsdag08.00-17.15
Fredag08.00-12.45
Telefontider
Mandag8.00-15.30
Tirsdag8.00-15.30
Onsdag8.00-15.30
Torsdag8.00-17.30
Fredag8.00-12.30