Job & Udvikling

Job & Udvikling holder jobrettede samtaler med ledige og sygemeldte borgere og henviser til job- og uddannelsesrettede tilbud, som har til formål at bringe den enkelte borger tættere på arbejdsmarkedet.

Afdelingsleder

Inger Thorø Pedersen
inthp@fmk.dk

Kontaktoplysninger
Telefon72 53 07 00
E-mailjobcenter@fmk.dk
AdresseLindevej 5, 5750 Ringe
Fax72 53 07 01

Teams i Job & Udvikling

Fold alle ud

Sygedagpenge & Jobafklaring

Teamleder: Pia Gerdes; pgerd@fmk.dk

Sygedagpenge-teamet hjælper sygemeldte ledige og sygemeldte fra job, med at hurtigst muligt at blive raskmeldte eller afklarede ift. andre muligheder. Teamet inddrager som udgangspunkt den sygemeldtes arbejdsgiver i minimum første sygesamtale med den sygemeldte. Sygedagpenge-teamet tilbyder også forebyggende indsatser til medarbejdere, der er i risiko for at blive sygemeldte, bl.a. via tilbud om hjælpemidler, personlig assistance m.v.

Du kan læse mere om reglerne for sygedagpenge, hvis du klikker her

Ressourceforløb

Teamleder: Sofie Raviv; aravi@fmk.dk

Team Ressourceforløb har 3 hovedansvarsområder:

  • Sagsbehandling for borgere i ressourceforløb
  • Administrative sagsbehandlere for hele Job & Udvikling
  • Rehabiliteringsteams

De koordinerende sagsbehandlere for borgere i ressourceforløb har ansvaret for, at disse borgere møder en meningsfyldt, tværfaglig og koordineret indsats, der afklarer og udvikler borgerens evner og muligheder på arbejdsmarkedet med henblik på enten på kortere eller længere sigt at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

De administrative sagsbehandlere understøtter hele myndighedsområdet. De står blandt andet for behandlingen af aktindsigter, sanktioner samt indkald af borgere til jobsamtaler.

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt dialog- og koordineringsforum, som på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del afgiver en indstilling i sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension samt indstillinger i jobafklaringsforløbssager.
 

Unge & Fleks

Teamleder for fleksgruppen: Sofie Raviv; aravi@fmk.dk

Teamleder for ungegruppen; Lene Holm Petersen; lenhp@fmk.dk

Team Unge & Fleks arbejder dels med unge på uddannelseshjælp og med borgere som er i et fleksjob eller som har fået en fleksjobbevilling.

Omkring unge fra 18-30 år arbejdes der via samtale og uddannelses- og jobrettede indsatser med at støtte de unge i at komme i uddannelse eller opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

For borgere i et fleksjob følges der op på det konkrete fleksjob via kontakt med borgerne og arbejdspladsen.

Borgere, som er bevilliget et fleksjob, men som endnu ikke har et fleksjob arbejdes der via samtaler og jobklubber mv. hjælp til CV, jobsøgning m.v.

Aktivitetsparate

Teamleder: Lene Holm Petersen; lenhp@fmk.dk

Teamet har fokus på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en jobrettet indsats sammen med evt. andre indsatser og derved kommer tættere på arbejdsmarkedet og i hel eller delvis selvforsørgelse.

Teamet har særligt integrationsfaglige medarbejdere, som via jobrettede samtaler og indsatser, evt. suppleret med andre indsatser kommer tættere på arbejdsmarkedet og kommer i hel eller delvis selvforsørgelse.

Læs mere om integrationsindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobklar

Teamleder: Christian Blaschke; cblas@fmk.dk

Jobklar-teamet arbejder med borgere på dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Teamets opgave er at hjælpe borgerne til så hurtigt som muligt at opnå varig, ordinær beskæftigelse.

Teamet har særligt integrationsfaglige medarbejdere, der arbejder på, at de jobklare integrationsborgere så hurtigt som muligt opnår varig, ordinær beskæftigelse.

Samarbejdet omkring danskuddannelse hører under Team Jobklar.

Læs mere om integrationsindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Er du dagpengemodtager og gerne vil tale med en beskæftigelsesvejleder uden en tidsbestilling, så træffes de på følgende tidspunkter:

Mandag  9.30-11.00, tirsdag 8.00-11.00, onsdag 8.00-11.00, torsdag 8.00-11.00 og fredag 8.00-11.00.

Åbningstider
Mandag8-15.15
Tirsdag8-15.15
Onsdag8-15.15
Torsdag8-17.15
Fredag8-12.45
Telefontider
Mandag8-15.30
Tirsdag8-15.30
Onsdag8-15.30
Torsdag8-17.30
Fredag8-12.30

Parkering

Der findes parkeringsmuligheder på Lindevej 5 for borgere til Jobcentret og Borgerservice. Ofte er det hensigtsmæssigt at benytte parkeringsmulighederne på Centrumpladsen ved biblioteket - derfra er der blot 2 minutters gang til Jobcentret og Borgerservice.

Læs mere om regler og ydelser

Send sikkert til Jobcentret

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Jobcentret

eller via virk.dk

Send sikkert til Jobcentret