Virksomhed & Indsats

Virksomhed & Indsats har ansvaret for jobcenterets samarbejde med virksomhederne og for at levere relevante aktive tilbud til borgere, hvad enten disse er på dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge eller er i ressource- eller jobafklaringsforløb.

Afdelingsleder

Lene Oleander Møller
leolm@fmk.dk

Kontaktoplysninger
Telefon72 53 07 00
E-mailjobcenter@fmk.dk  
AdresseLindevej 5, 5750 Ringe
Fax72 53 07 01

Teams i Virksomhed & Indsats

Fold alle ud

Arbejdskraft & Rekruttering

Arbejdskraft & Rekruttering er virksomhedernes direkte vej ind i jobcenteret. Kontakt Arbejdskraft & Rekruttering på 72 53 74 50 eller virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk eller læs mere om Arbejdskraft & Rekruttering her.

Jobkonsulenter

Jobkonsulenterne arbejder på at skabe det bedst mulige match mellem borger og arbejdsplads, hvad end det drejer sig om praktik, løntilskud, fleksjob eller ordinær ansættelse.

Mentorer

Mentorerne har til opgave at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at få bragt stabilitet og struktur i hverdagen og at håndtere psykiske og sociale problemer. Formålet med mentorindsatsen er at fremme, at den enkelte borger kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Parkering

Der findes parkeringsmuligheder på Lindevej 5 for borgere til Jobcentret og Borgerservice. Ofte er det hensigtsmæssigt at benytte parkeringsmulighederne på Centrumpladsen ved biblioteket - derfra er der blot 2 minutters gang til Jobcentret og Borgerservice.