BYG

Afdelingen BYG behandler byggesager, dispensationer, skilte og facader, matrikulære sager, ejendomsskat og registrerer i BBR mm.

Kontaktoplysninger
E-mailteknik@fmk.dk  
AdresseMellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefontider

Vi har begrænset telefontiderne, for at byggesags-behandlerne skal kunne ekspedere flere sager og nedbringe vores alt for lange ventetid på en byggetilladelse.

Mandag10-12
Tirsdag10-12
OnsdagLukket
Torsdag15-17
Fredag10-12

Vi holder ingen uanmeldte møder.

Områder og telefonnumre - Åben i telefontiderne:
- Byggesagsbehandling
- Dispensation fra lokalplaner
- Godkendelse af skilte og facader
- Godkendelse af terrænregulering
- Skimmelsvampsager
72 53 21 04
- Rekvirering af tegninger fra byggesagsarkivet72 53 21 07

- Matrikulære sager
- Hegnssynssekretær

72 53 21 06

- Registreringer i BBR                           

72 53 21 34

72 53 21 06

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06