Miljø

Afdelingen Miljø løser opgaver, der vedrører fx affald, drikkevand, spildevand, jordflytning og -forurening, miljøgodkendelser m.m.

Afdelingsleder

Olav Bojesen
olboj@fmk.dk
72 53 21 03

Kontaktoplysninger
Telefon72 53 21 40
E-mailteknik@fmk.dk 
AdresseMellemgade 15, 5600 Faaborg
Medarbejdere i Miljø
NavnKontaktArbejdsområder
Annette Millinganmil@fmk.dk
72 53 21 31
 • Olietanke
 • Ejendomsoplysninger
 • Miljøgebyr
 • Rottebekæmpelse
Dorthe Jørstaddojoe@fmk.dk
72 53 21 36
 • Affald
 • Varmeplaner
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af virksomheder
Elin Christophersenech@fmk.dk
72 53 22 06
 • Vandforsyning
 • Analyser af vandværksvand
Heidi Marianne Nielsenheman@fmk.dk
72 53 21 30
 • Spildevand
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af virksomheder
Ida Perssonidges@fmk.dk
72 53 21 27
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af landbrug
 • Dyrehold
Jane Moustgaard Pløgerjamop@fmk.dk
72 53 22 16
 • Spildevand
 • Industrispildevand
Kaare Dantoftkdant@fmk.dk
72 53 21 10
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af virksomheder
 • Røggener
 • Olietanke
 • Klager
Lars Henriksenlhenr@fmk.dk
72 53 21 22
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af virksomheder
 • Badevand
 • Svømmebade
 • Affald
Louise Skovlouis@fmk.dk
72 53 21 33
 • Private drikkevandsbrønde og boringer
Marianne Johansenmjoh1@fmk.dk
72 53 86 58
 • Jordvarme
 • Olietanke
 • Rottebekæmpelse
Mette Dyrup Truelsenmedyt@fmk.dk
72 53 21 42
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af landbrug
 • Dyrehold
Michael Helge Rasmussenmihra@fmk.dk
72 53 22 20
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af virksomheder
 • Skydebaner
Per Holmsgaardpholm@fmk.dk
72 53 21 35
 • Miljøtilsyn og -godkendelse af landbrug
 • Dyrehold
 • Slamopbevaring (miljøgodkendelse)
Susanne Jervelundsjerv@fmk.dk
72 53 21 25
 • Klima
 • Webredaktør
Trine Mehlsentrime@fmk.dk
72 53 22 14
 • Indvindingstilladelse
 • Vandforsyning