Ledelse i Center Sundhed, Ældre og Social

Chef for Sundheds- og Ældreområdet

Kitt Lysén Pedersen
Telefon  72 53 29 13
Mail       kitpe@fmk.dk

Socialchef

Tina Wahl Halgreen
Telefon 72 53 38 92
Mail      thalg@fmk.dk

Chef for Børne- og Familieafdelingen

Henrik Brunsgaard Jacobsen
Mail hbruj@fmk.dk
Telefon 72 53 64 24

Sekretariatsleder

Søren Heide Petersen
Telefon 72 53 47 92
Mail      soepe@fmk.dk

Myndighedsleder for Sundhed og Ældre

Stine Foged Justi
Telefon 72 53 63 00
Mail      sfjus@fmk.dk

Konstitueret Myndighedsleder for Social

Rikke Frandsen
Telefon 72538941
Mail rfran@fmk.dk