Bedre tilgængelighed på vej i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn har modtaget godt 1,7 millioner kroner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Tilgængelighedspulje – der er blandt andet givet midler til Falsled Strandpark og foreningshuset Guldhøj i Ringe.

En række foreninger, projekter og kommunale institutioner har modtaget støtte til at forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap eller funktionsnedsættelser.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicaprådet, der har indstillet kandidater til puljen. 

Her glæder formand Kristian Nielsen sig særligt over de store beløb, der er givet til hhv. foreningshuset Guldhøj i Ringe og til Falsled Strandpark.

”Guldhøj er et fantastisk hus. Huset er også af en ældre dato, og derfor er det svært at komme rundt, hvis du sidder i kørestol eller er dårligt gående. Derfor er jeg rigtig glad for, at stedet har modtaget støtte til at kunne få etableret en elevator. Det vil gøre, at endnu flere kan få glæde af huset,” fortæller Kristian Nielsen og fortsætter:

”På sammen måde glæder jeg mig over, at Falsled Strandpark også får del i puljemidlerne. Aktørerne bag Falsled Strandpark har helt fra projektets begyndelse tænkt tilgængelighed ind. Det er nu blevet honoreret med støtte til både etablering af handicaptoilet, rampe og badebro, så alle borgere kan få glæde af det nye område.”

De har fået støtte

Det er både lokale projekter, foreninger og kommunale institutioner, der har fået støtte fra Tilgængelighedspuljen. I alt er der givet støtte for 1.715.325,75 kroner. Se, hvordan pengene er fordelt nedenfor:

Projekter, institutioner og foreninger, der har fået støtte svarende til 50 % af anlægssummen: 

Falsled Strandpark – Handicaptoilet, rampe og badebro 754.487,25 kr.
Tinghøj alle, Ringe – Handicaptoilet  78.375 kr.
Foreningshuset Guldhøj, Ringe – Elevator531.963,50 kr.
Bøjebjergskolen – Handicaptoilet 58.500 kr.
Jobcenter Lindevej, Ringe – Renovering af elevator 217.000 kr. 
Idrætscenter Midtfyn – Indgangsparti  75.000 kr.

  

                                

                         

                                    

       

                               

       

Yderligere oplysninger, kontakt:

Formand for Handicaprådet Kristian Nielsen, mobil 72 53 17 04

Tilgængelighedskoordinator Heidi Bruhn Jensen, mobil 72 53 21 60