Besøgsrestriktioner på plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune ophæves

Besøgsrestriktionerne på plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet ophævet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det betyder, at beboerne igen kan få besøg af flere personer.

Fra og med i går, d. 15. februar, er besøgsrestriktionerne på plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune ophævet. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt kommunen.

Det betyder, at beboerne på plejehjemmene igen kan få besøg af flere pårørende. Dog er plejehjemmene fortsat underlagt det generelle forsamlingsforbud på maksimalt fem personer. Det vil sige maksimalt 4 besøgende til 1 beboer pr. besøg. Kommunen opfordrer til, at det i videst muligt omfang er de samme 4 personer, der kommer på besøg.

Baggrunden for ophævelsen er, at alle plejehjemsbeboere har fået tilbud om det andet vaccinationsstik, og at over 80 procent af beboerne har valgt at sige ja til vaccinationen mod COVID-19.

Der er fortsat retningslinjer ved besøg på plejehjemmene

Selvom besøgsrestriktionerne er ophævet, er der stadig retningslinjer, som besøgende skal følge, når de besøger et plejehjem. 

Alle besøg skal foregå i beboerens egen bolig, i besøgsrum (hvor der er mulighed for dette) eller udendørs. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der laves en aftale med lederen på stedet.

Desuden skal besøgende være uden symptomer på COVID-19 i 48 timer før besøget, besøget skal kunne gennemføres med to meters afstand, besøgende skal vaske hænder og spritte hænder før og efter besøg, og der skal anvendes mundbind eller visir på fællesarealer. Ved besøg i borgeres bolig anbefales det at bruge ansigtsværnemidler ved tæt kontakt.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Louise Brændstrup Bech,
kommunikationskonsulent,
72 53 11 41