Budget 2022 i Faaborg-Midtfyn Kommune: Solid økonomi, men stadig brug for besparelser

Faaborg-Midtfyn Kommune har en solid økonomi, men der mangler finansiering på 18,5 millioner kroner for at få 2022-budgettet til at gå op. Årsagen er demografiudviklingen og udgifter til blandt andet sygedagpenge og det specialiserede socialområde.

Budgetlægningen for 2022 går i de kommende måneder ind i sin afgørende fase. Og selvom Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set har en solid økonomi, blandt andet på grund af en fornuftig likviditet, så er forudsætningerne for de kommende budgetforhandlingerne, at der skal findes 18,5 millioner kroner for at budgettet går i nul.

Borgmester Hans Stavnsager (S) siger:

”Samlet set er vores økonomi ganske solid, men der er desværre ikke plads til at vifte med ørerne.  Jeg ville ønske, at vi kunne fokusere på nye tiltag og initiativer i stedet for besparelser, for det bliver hverken sjovt eller nemt at skulle finde de 18 millioner kroner. Jeg kan dog forsikre, at vi fra politisk side vil strække os langt for at ramme den borgernære velfærd mindst muligt.”

Politikerne har forud for forhandlingerne fået fremlagt et råderumskatalog med forslag til effektiviseringer og besparelser på 30 millioner kroner. Du kan få overblik over Budget 2022 og forslagene til besparelser og effektivisering her.

Flere årsager til besparelser

I forsommeren vurderede Kommunernes Landsforening, at landets kommuner havde behov for 5,5 milliarder kroner, hvis de skulle kunne finansiere udgifterne til det specialiserede socialområde – det vil sige hjælp til blandt andet udsatte børn og unge, borgere med handicap og borgere med psykiske lidelser.

I økonomiaftalen med regeringen blev der imidlertid kun afsat 125 millioner kroner til området, og det påvirker budgettet for 2022 - også selvom Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste tre år har løftet det specialiserede socialområde med 58 millioner kroner.

”Vi har de seneste år løftet det specialiserede socialområde betragteligt, og det betyder, at vi har styr på udgifterne, fordi vi med rettidig omhu har sørget for, at pengene er fulgt med udviklingen. Men når staten ikke hjælper os med de stigende udgifter, har det selvfølgelig betydning for vores budget. En krone kan som bekendt kun bruges én gang,” siger Hans Stavnsager.

Overordnet har Faaborg-Midtfyn Kommune i 2022 ekstra udgifter på 52,6 millioner kroner – det er cirka 20,6 millioner kroner mere, end der kommer ind i ekstra finansiering. Det er - udover socialområdet - blandt andet på FGU (den forberedende grunduddannelse) og sygedagpengeområdet, at udgifterne stiger.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Hans Stavnsager
Borgmester
72 53 17 14

Christoffer Voss
Presseansvarlig
72 53 11 76