De fynske kommuner undersøger nyt muligt biodiversitetsprojekt

Naturen på Fyn mangler plads, og det vil de 10 fynske kommuner sammen forsøge at rette op på.

Fyn og øerne rummer smukke landskaber og fine naturoplevelser, men mange naturområder er små og fragmenterede. Naturperlerne ligger så at sige som små øer i landskabet, og det gør dem svære at forvalte og holde lysåbne med for eksempel afgræsning. Områdernes naturkvalitet og biodiversitet er mange steder truet, og arter risikerer at uddø.

Naturen mangler med andre ord plads og sammenhæng, og det vil de 10 fynske kommuner nu i fællesskab forsøge at rette op på. Kommunerne er derfor i samarbejde med Naturstyrelsen Fyn gået i gang med at undersøge mulighederne for at udarbejde en fælles ansøgning til EU om et fynsk LIFE biodiversitets-projekt.

Projektet vil i givet fald skulle gennemføres via frivillige samarbejder med lodsejere og øvrige interessenter.

I løbet af foråret vil kommunerne via en række forundersøgelser og kontakter til bl.a. lodsejere undersøge muligheder for at udarbejde en fælles EU LIFE-projektansøgning. Ansøgningen forventes i givet fald fremsendt til EU i løbet af 2021 med projektstart i efteråret 2022 og en projektperiode på otte år.

”På Fyn har vi gode traditioner for fælles naturprojekter og frivilligt samarbejde medlodsejere. Gennem tidligere LIFE-projekter er det lykkes både at sikre flere naturområder og samtidig tiltrække betydelige økonomiske midler fra EU, så vi har kunne gøre mere for naturen. Med dette nye projektforslag ønsker vi at fortsætte traditionen og håber vi kan tiltrække nye EU midler til Fyn til gavn for naturen og biodiversiteten,” siger Søren Kristensen, formand for Teknik- og miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kontaktinfo

Søren Kristensen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tlf. 72 53 16 88 

Christoffer Voss
Presseansvarlig
Tlf. 72 53 11 76