Designskolen Kolding rykker til Fyn

Elever i 4.-6. klasse på de faaborg-midtfynske folke- og friskoler kan fra det kommende skoleår se frem til at få undervisning af studerende og undervisere fra Designskolen Kolding, når der står Håndværk og Design på skemaet. Det er undervisningskonceptet Den kulturelle rygsæk og Designskolen Kolding, der har indgået et unikt samarbejde.

Alle skoleelever i Faaborg-Midtfyn oplever særligt tilrettelagte undervisningsforløb med kunst og kultur på hvert klassetrin gennem hele deres skolegang. Det er undervisningskonceptet Den kulturelle rygsæk, der sørger for, at eleverne udfordres, undres og inspireres i mødet med en lang række forskellige kunstarter. Nu bliver Designskolen Kolding aktør i Den kulturelle rygsæk.

Fra næste skoleår vil et nyt undervisningsforløb i faget Håndværk og Design nemlig blive gennemført af studerende og undervisere fra Designskolen Kolding. Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem lærere i Faaborg-Midtfyn og designskolen og skal bringe designtænkning helt ind i klasselokalet og skabe et anderledes og motiverende læringsrum for både elever og lærere med fokus på problemløsning, co-creation og bæredygtighed. En del af forløbet foregår derfor også på det bæredygtige værksted Tingcentralen i Årslev.

Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) glæder sig over samarbejdet:

”Det er fantastisk, at vi har fået Designskolen Kolding med i Den kulturelle rygsæk. At få så stærk en national kapacitet helt ind i klasselokalet hos vores skoleelever viser, at vi mener det, når vi siger, at alle børn og unge skal have både kulturarv, udsyn og skabertrang med i rygsækken,” siger hun.

Formand for Opvækst og Læringsudvalget Kim Aas Christensen (S) deler begejstringen:

”Et af de fornemmeste mål med Den kulturelle rygsæk er at udvide horisonten for børn og unge. Samarbejdet med designskolen vil være med til at åbne elevernes øjne for, at der er mange veje at gå, hvis du er kreativ og holder af at bruge dine hænder,” fortæller Kim Aas Christensen.


Ind i designerens verden

Guidet af designstuderende og uddannede designere fra Designskolen Kolding skal eleverne bl.a. arbejde med designprocessens mange overvejelser. De skal undersøge og bearbejde forskellige udfordringer og materialer. Og så skal de lære at lave prototyper. Designskolen Kolding har med sine erfaringer som ledende partner i det europæiske forsknings- og udviklingsprojekt FUTE (Future Teaching) erfaring med at udvikle designmetoder og -redskaber, som skal løfte elevernes engagement og undervisernes arbejdsglæde.

”Ved at give eleverne en aktiv rolle i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen og ved at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden bliver det langt mere meningsfyldt for dem at lære, og vi kan booste deres kreative evner og blik for problemløsning,” forklarer Anne-Katrine Gelting, studielektor og ph.d. på Designskolen Kolding.

Inden undervisningsforløbet målrettet skoleelever vil lærere i Håndværk og Design deltage i workshopforløb på Designskolen, der skal klæde dem på til at bruge metoderne i deres arbejde.

Fokus på bæredygtighed og genanvendelse

Designskolens undervisning vil foregå på Tingcentralen i Årslev, som er en central og værksted, hvor bi- og restprodukter fra virksomheder genanvendes som materialer i undervisning af skoler og institutioner.

Der vil være fokus på begrebet cirkulær økonomi og genanvendelse af materialer samt affaldsforebyggelse gennem produkter, der fx kan repareres eller opgraderes.

Fakta

  • Forløbet indgår i en 3-årig periode (2021-2023) som en del af Den kulturelle rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Der afvikles gennemsnitligt 32 undervisningsforløb pr år. Undervisningen foregår på 4., 5. og 6. klassetrin på kommunens folke- og friskoler i faget Håndværk og Design.
  • Designskolen Kolding faciliterer lærerworkshop i hhv. 2021, 2022 og 2023. 
  • Forløbet afsluttes med en fælles virtuel udstilling af elevernes prototyper på Den kulturelle rygsæks hjemmeside: rygsaek.fmk.dk