Efter corona-år: Borgerne er stadig tilfredse med jobcentret

For anden gang har vi i Faaborg-Midtfyn Kommune spurgt borgerne, hvad de synes om deres kontakt til jobcentret. Flertallet føler sig hørt og inddraget, men nogle ønsker endnu mere fokus på det jobrettede. Det arbejder vi målrettet på, siger udvalgsformand.

De to første uger af marts måned blev de borgere, der havde kontakt til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, spurgt om deres tilfredshed med jobcentret.

313 borgere svarede på det digitale spørgeskema, og de overordnede konklusioner er, at de adspurgte borgere overordnet set er tilfredse og føler sig hørt og inddraget.

Den gennemsnitlige tilfredshed ligger over middel på alle spørgsmål i spørgeskemaet, og besvarelserne peger på, at samtalerne i jobcentret i høj grad lykkes med at understøtte borgernes engagement og ejerskab.

Udvalgsformand: Vigtigt at spørge direkte

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Jos Bisschop (S), er rigtig godt tilfreds med resultaterne.

”Særligt fordi coronanedlukningen har betydet, at langt de fleste samtaler de seneste år er blevet afholdt digitalt, og selvom det har visse fordele, er det ikke altid optimalt,” siger han og tilføjer om baggrunden for undersøgelsen:

”Jobcentret er sat i verden for at hjælpe folk i job eller uddannelse. Derfor er det for mig og resten af udvalget helt afgørende, at vi ikke kun måler og evaluerer på beskæftigelsestallene, men at vi også spørger brugerne af jobcentret direkte og tager deres input med i vores arbejde. Det, tror vi, er den rette måde at hjælpe borgerne i job og skabe resultater på.” 

Den første brugerundersøgelse i jobcentret blev lavet i november 2019, og resultaterne var meget lig den nye undersøgelse. I 2019 svarede 291 borgere på spørgsmålene.

Efterspørger (stadig) mere jobfokus

Den nye brugerundersøgelse viser - ligesom den fra 2019 - også, at flere borgere ønsker endnu mere fokus på det jobrettede. Men hvorfor mangler der jobfokus i jobcentret? Jos Bisschop forklarer.

”Tre fjerdedele af dem, jobcentret har kontakt til, er langt fra arbejdsmarkedet. De har ofte andre problemstillinger end ledighed, og det fylder i samtalerne. Det skal det også, men vi skal samtidig blive bedre til at være mere jobfokuserede og se muligheder frem for begrænsninger. Heldigvis har vi allerede nu stort fokus på at blive mere jobrettede i vores samtaler og indsats, og jeg håber og forventer, at vi til næste brugerundersøgelse kan se en udvikling,” siger Jos Bisschop.

Beskæftigelsesplan 2021-2022 peger på en række tiltag, som er sat i gang i jobcentret. De handler blandt andet om større intern vidensdeling om jobåbninger i virksomhederne og hurtig og målrettet opkvalificering med jobsigte.

FAKTA

Brugerundersøgelsen blev afholdt digitalt i perioden 2.-16. marts 2021. Den bestod af 18 spørgsmål, hvor borgerne skulle angive deres svar på en skala fra 1-5.

Alle spørgsmålene blev desuden også oversat til engelsk. Resultaterne på de enkelte spørgsmål, samt et udpluk af bemærkninger fra borgerne, kan læses her.

313 borgere besvarede spørgeskemaet, svarende til cirka 26 procent af de borgere, som havde en samtale med jobcentret i perioden.

Brugerundersøgelsen vil blive delt med medarbejdere og ledere i Arbejdsmarked, og skal bruges til at udvikle kvaliteten af samarbejdet med borgerne i Jobcentret.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Karina Jensen
Teamleder, Ydelse
72 53 75 56

Christoffer Voss
Presseansvarlig
72 53 11 76