Elever i Faaborg-Midtfyn sendes hjem til fjernundervisning

Fra og med onsdag den 15. december sendes alle elever i grundskolens 0. – 10. klasse hjem. Det sker på baggrund af regeringens nye restriktioner. Håbet er, at restriktionerne kan dæmpe smitten, så samfundet kan forblive åbent.

Eleverne i kommunens folkeskoler sendes midlertidigt hjem til fjernundervisning fra og med den 15. december 2021 til og med tirsdag den 4. januar 2022. SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen, ligesom modtageklasser også som udgangspunkt er hjemsendt.

Elever i specialklasser, i heltidsundervisning og på Heldagsskolen fortsætter dog med almindeligt fysisk fremmøde og undervisning.

Chef for Opvækst og Læring, Christian Elmelund-Præstekær, siger om beslutningen:

”Vi har godt styr på fjernundervisningen, som elever og personale jo har prøvet før. Så den bedste løsning for både elever og personale er fra kommunens synspunkt at gennemføre fjernundervisning i de fem skoledage, det i alt drejer sig om. Ved at omlægge til fjernundervisning undgår vi at skulle inddrage fritid eller ferie på et senere tidspunkt for at indhente de fem mistede undervisningsdage”.

Fortsat mulighed for nødpasning

Der vil stadig være mulighed for nødpasning af børn i 0.–4. klasse, hvis barnets forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller skal arbejde hjemmefra. Derudover tilbydes elever på alle klassetrin nødpasning, hvis barnets trivsel vil være særligt udfordret af at skulle være hjemme. Det kan både handle om hjemmets rammer og om særlige sociale eller pædagogiske behov.

Dagtilbud fortsætter uændret

For børn i vuggestue, dagpleje og børnehave er der ingen ændringer, da de nye restriktioner ikke retter sig mod dagtilbudsområdet. Legestuer i dagplejen, luciaoptog i børnehaven mv. vil også blive gennemført som planlagt.

Med den stigende smitte i kommunen vil der dog kunne komme ændringer for dagtilbud, hvis incidenstallet for Faaborg-Midtfyn Kommune passerer 400.

Kontakt

Chef for Opvækst og Læring
Christian Elmelund-Præstekær
Telefon: 72 53 31 01 

Kommunikationskonsulent
Louise Brændstrup Bech
Telefon: 72 53 11 41