Flere børn skal have en plads i kulturlivet

Faaborg-Midtfyn Kommune har netop modtaget en bevilling på godt en million kroner fra Kulturministeriet. Pengene skal bruges til at udvikle lokale kulturtilbud og ikke mindst få flere børn og unge til at engagere sig i kulturelle fritidstilbud.

Efter sommerferien bliver der for alvor sat skub i de kulturelle fritidsaktiviteter for børn og unge i Faaborg-Midtfyn. Ikke mindst til glæde for de børn og unge, der bor uden for kommunens større byer, og de børn, som måske ikke er vant til at gøre brug af kulturtilbud sammen med deres forældre. Det skal godt en million kroner fra Kulturministeriets ’Pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur’ bidrage til.

Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) glæder sig over bevillingen:

”Vi er optagede af, at børn og unge vokser op med en bred palet af erfaringer og kompetencer, de kan tage med sig videre i voksenlivet. Derfor har vi i forvejen Den kulturelle rygsæk – et undervisningskoncept, der sikrer, at alle skoleelever oplever forskellige kunstformer på hvert eneste klassetrin gennem hele deres skolegang. Med midlerne fra Kulturministeriet kan vi for alvor gå i gang med at få fritidsdelen med,” fortæller hun og uddyber:

”Vi har længe drømt om at få flere kulturtilbud tættere på vores børn og unge og deres familier. Kulturtilbud skaber både identitet, fællesskab og masser af glæde, men i en geografisk stor kommune som vores kan der være rigtig langt at køre, hvis man vil gå til noget lidt særligt. Med midlerne her får vi mulighed for at udvikle nye tilbud tættere på børnene,” fortæller hun.

Et tæt samarbejde om en kulturcontainer og nye formater

Faaborg-Midtfyn Kommune har et rigt og mangfoldigt kulturliv med mange lokale kulturaktører og stærke lokale kræfter. Anne Møllegaard Mortensen understreger behovet for at udvikle de nye målrettede kulturtilbud sammen med de eksisterende kulturaktører:

”Ambitionen er selvfølgelig, at noget af det vi udvikler, også skal kunne fortsætte, så jeg ser først og fremmest midlerne som en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til et kulturliv, vi skal have til at blomstre igen oven på Corona, og som skal ud og favne nye målgrupper,” fortæller Anne Møllegaard Mortensen.

Midlerne er givet til to intensive forløb, der løber fra sommerferien og frem mod årsskiftet. Det ene er udvikling af en mobil kulturcontainer, der skal flyttes rundt i lokalområderne og tages i brug af lokale ildsjæle i samarbejde med bl.a. Musikskolen, Biblioteket, Spektaklet, Klar til Film, Faaborg Børnebilledskole, Ryslinge Billedskole, Tingcentralen og Fynsland.

Det andet forløb handler om at udvikle nye formater, som i højere grad skal ramme de unge 13-24-årige. Erfaringen er, også fra andre fritidstilbud, at mange unge dropper deres faste fritidsinteresser. Simpelthen fordi de kan være svære for at forene med et ungdomsliv med mange tilbud og krav. I forløbet skal der eksperimenteres med kortere, mere intensive forløb, de unge kan gøre brug af.

Kontakt

Anne Møllegaard Mortensen
Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Telefon: 72 53 16 90

My Gaarde Andreassen
Ungekoordinator
Telefon: 72 53 80 51

Annette Wognsen Frederiksen
Pressekontakt
Telefon 72 53 11 73