Foreningslivet får ekstra kommunal støtte i coronatiden

Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt, at overskydende tilskudsmidler skal gives som et ekstra medlemstilskud til foreningerne i år. Ekstra 350.000 kr. kanaliseres direkte til foreningerne.

Folkeoplysningsudvalget har netop vedtaget de årlige faste tilskudsmidler til foreningslivet – lokaletilskud, medlemstilskud og uddannelsestilskud. Der kan dog spores et lille fald i aktiviteterne i foreningslokalerne rundt i kommunen. Udgifterne til uddannelse under corona har også været faldende. Derfor var der en rest tilbage i tilskudspuljerne, som udvalget har valgt at give til foreningerne. Det drejer sig om 350.000 kr., der nu sendes direkte ud til foreningerne via medlemstilskuddet.  

Formand for Folkeoplysningsudvalget Iben Bech beskriver udfordringerne sådan her: 

”Vi oplever som forventet en nedgang i foreningsaktiviteterne under corona. Det er helt naturligt med en lang nedlukning. Lokaler er blevet brugt mindre, stævner og turneringer er ikke afholdt, og få trænere og ledere har været på kurser. Trods nedsat aktivitetsniveau har vores foreninger fortsat faste udgifter til lokaler og andre driftsområder. Derfor skal de faste tilskud naturligvis fastholdes og ud til foreningerne. De er blot en smule lavere i år, og det giver os mulighed for at tilgodese lidt flere foreninger med en ekstra støtte i år.”

Corona har kostet på medlemstallene

I medlemstallene fra DGI og DIF fra 2020 er der et fald på ca. 5 % i antal foreningsmedlemmer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det svarer nogenlunde til det gennemsnitlige fald på nationalt niveau. På baggrund af medlemstallene fra 2020 er der søgt medlemstilskud til unge under 25 år til i alt 9.118 medlemmer, mod 9.849 medlemmer sidste år, samt i alt 1.663 trænere/ledere/bestyrelsesmedlemmer over 25 år (sidste år 1.660). Tilskud pr. medlem under 25 år er på 96 kr. i 2021 og med det ekstra tilskud i 2021, så stiger tallet til 128 kr. pr. medlem i år. 

Iben Bech glæder sig over den ekstra støtte: 

”Vi ser en nedgang i medlemstal, og samtidig har mange turneringer, stævner, festivaler og lignende været aflyst. Det er arrangementer, hvor der normalt lægges mange timers frivilligt arbejde for at tjene penge til foreningerne. Corona har betydet, at foreningerne stort set ikke har haft mulighed for at tjene de ekstra penge i over et år. Derfor glæder det mig, at vi kan være med til at understøtte foreningslivet i den svære coronatid og måske give en hjælpende hånd og anerkendelse, så vi kan få genstartet foreningslivet. Vi vil følge foreningerne tæt i løbet af det kommende år, da der ligger et stort arbejde med at få både frivillige og medlemmer - såvel gamle som nye - tilbage i foreningerne.”

Yderligere oplysninger, kontakt:

Iben Bech
Formand for Folkeoplysningsudvalget
Mobil 60 74 24 14