Kom til næste borgermøde om udviklingsplanerne for Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Onsdag den 18. maj 2022 er borgerne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby og andre interesserede inviteret til møde om de næste skridt i udviklingsplanerne for området.

Nyheden er udgivet 3. maj 2022. 

Netop nu formes de næste skridt i udviklingsplanerne for Nr. Lyndelse-Nr. Søby, hvor der sammen med borgerne zoomes ind på den fremtidige udformning af bymidten i Nr. Lyndelse, på en forskønnelse af strækningen langs Albanivej og på forpladsen ved Carl Nielsens Barndomshjem.

I marts mødtes Faaborg-Midtfyn Kommune med borgere og andre interesserede til en workshop, hvor input til områdets fremtidige udvikling blev indgivet, og hvor de stemninger, der opleves i og omkring Nr. Lyndelse blev vendt. Det er på baggrund af disse input, at rådgivningsvirksomheden Arkitema/COWI har udarbejdet konkrete forslag til, hvordan Nr. Lyndelse kan opgraderes og forskønnes.

Hør om planerne, og kom med dine input

På mødet vil rådgivningsvirksomheden Arkitema/COWI og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Søren Kristensen (V) fortælle om de konkrete skitser, tanker og idéer, der er til den fremtidige udformning: 

”Sammen med borgerne vil vi drøfte de konkrete forslag til en ny indretning af bymidten i Nr. Lyndelse og fremlægge idéer til forskønnelse af Albanivej og forpladsen ved Carl Nielsens Barndomshjem. På baggrund af det første borgermøde i marts er der blevet udarbejdet konkrete skitser og idéer, som vi glæder os til at vende med borgerne til mødet i maj. Det er netop nu, at projektet former sig til konkrete fysiske tiltag”.

Tilmeld dig borgermødet

Borgermødet finder sted onsdag den 18. maj på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64, 5792 Årslev, klokken 19-21.
Tilmeld dig til senest 15. maj ved at sende en mail til tjoe1@fmk.dk. 

Kontakt

Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Søren Kristensen
Telefon: 72 53 16 88 


Pressekontakt
Michala Bøgetoft Moeslund
Telefon: 72 53 27 69