Medarbejdere følger børn hjem til Lyø og Avernakø

Faaborg-Midtfyn Kommune lancerer en ny følgeordning på Lyø og Avernakø. Ordningen betyder, at forældre med børn til og med 5. klasse fremover kan få hjælp til at få deres børn fulgt hjem fra dagtilbud og skole i Faaborg.

Fra mandag den 15. marts 2021 kan forældre på Lyø og Avernakø gøre brug af en ny kommunal følgeordning, hvis de ikke selv har mulighed for at hente deres mindste i dagtilbud eller skole på fastlandet. 

Formand for Opvækst og Læringsudvalget Kim Aas Christensen (S) glæder sig over det nye tilbud til børnefamilierne på øerne:

”Det er en ordning, vi har haft tidligere, men som i en del år ikke har været efterspurgt. At vi nu kan genoptage ordningen er et udtryk for, at der er kommet nye børnefamilier til vores øer, og det er jeg rigtig glad for,” siger han.

En tryg hjemtur

Børnene bliver hentet i dagtilbud eller skole og fulgt til færgelejet på deres hjemø. Det er to medarbejdere fra Børneområde Syd i Faaborg, som følger børnene og er sammen med dem på hele turen for at skabe en tryg og hyggelig ramme for børnene.

Medarbejderne vil sørge for, at børnene bliver bragt sikkert fra borde, hvor forældrene eller en anden aftalt person står klar til at tage imod barnet på henholdsvis Lyø og Avernakø.

Fakta om ordningen

På nuværende tidspunkt har kommunen kun modtaget henvendelser vedrørende hjælp i forbindelse med, at børnene skal hjem. Følgeordningen omfatter derfor alene følgeskab og hjemtransport med færgen kl. 14.00 fra Faaborg.

Tilbuddet omfatter børn i dagpleje/vuggestue og op til og med 5. klasse. Det er gratis for forældrene at benytte ordningen. 

Tilmelding

Tilmelding til ordningen skal ske til leder af Børneområde Syd Carsten Ørum på mail carso@fmk.dk.

Yderligere oplysninger

Kim Aas Christensen
Formand for Opvækst og Læringsudvalget
72 53 17 15


Carsten Ørum
Leder af Børneområde Syd
72 53 40 00

Annette Wognsen Frederiksen
Kommunikationskonsulent
72 53 11 73