Mere synlighed for borgere og turister: Geopark Det Sydfynske Øhav har fået sit eget motorvejsskilt

Den opmærksomme bilist har i denne uge bemærket et helt nyt motorvejsskilt ved Ringe C-afkørslen på Svendborgmotorvejen. Geopark Det Sydfynske Øhav har endelig fået sit eget brune skilt, som skaber synlighed omkring geoparken.

Nyheden er udgivet 29. marts 2022.

Nu er det blevet mere tydeligt for både borgere og turister, at de befinder sig i et helt særligt geografisk område, hvor landskabets unikke geologi har en afgørende betydning for det liv, der leves her - med lokal udvikling, levende kultur og rig natur. Geopark Det Sydfynske Øhav har nemlig fået sit eget motorvejsskilt ved Ringe C-afkørslen på Svendborgmotorvejen.

Sekretariatschef for Geopark Det Sydfynske Øhav, Rasmus Elmquist Casper, er meget tilfreds med den synlighed, som skiltet giver:

”Geopark Det Sydfynske Øhav har været en realitet siden 2018, men der er stadig beboere i de fire sydfynske kommuner, som ikke ved, at geoparken faktisk findes. Der har været en del opmærksomhed omkring ansøgningen til UNESCO, men for at kunne ansøge om en udpegning, skal geoparken være en realitet. Fra nu af – på motorvejen - bliver vi alle sammen mindet om, at vi bor i en geopark – et fantastisk område med en særlig geologi, som har skabt grundlaget for en enestående natur- og kulturarv.”

Det har været en længere proces at få et motorvejskilt. Geopark-sekretariatet ansøgte Vejdirektoratet om den brune turistoplysningstavle allerede i 2020, men det var i forlængelse af åbningen af geoparkens besøgscenter i Faaborg sidste sommer, at udvalget for turistoplysningstavler i Region Syddanmark kunne indstille Geopark Det Sydfynske Øhav til et skilt. Det kræver nemlig en attraktion eller seværdighed med en konkret lokalitet, og i den sammenhæng er hele geoparkens område, som afgrænses af de fire kommuner Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn, for stort. Med åbningen af det første besøgscenter lever geoparken imidlertid op til Vejdirektoratets krav, og så kunne designprocessen indledes.

Hans Stavnsager, der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune og derudover også formand for geoparkens bestyrelse, synes, at skiltet udtrykker noget af det helt særlige, som geoparken repræsenterer: 

”Geopark Det Sydfynske Øhav er først og fremmest et fuldstændig vidunderligt hjørne af kongeriget. Det er noget helt særligt at bo og opholde sig her, og området har til alle tider inspireret kunstnere såvel som naturelskere med både sin skønhed og sin levende kultur. Vores nye skilt viser både skønhed, natur og kultur, og så signalerer det, at geoparken er et fælles anliggende, vi fire sydfynske kommuner imellem.”

Om Geopark Det Sydfynske Øhav

En geopark betegner et geografisk område, hvor landskabets unikke geologi har en afgørende betydning for livet på egnen. Men først og fremmest er geoparken et langsigtet samarbejde omkring at skabe de bedst tænkelige rammer for lokal udvikling, levende kultur og rig natur.

Geopark Det Sydfynske Øhav aspirerer til at blive udpeget som UNESCO Global Geopark. En Global Geopark bringer et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidler et budskab om, at mennesket er en del af livet på Jorden. At vi alle er afhængige af Jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling. For at blive udpeget skal geoparken således leve op til en lang række af krav om synlighed, undervisning, forskning, lokal forankring og naturbeskyttelse.

Geopark Det Sydfynske Øhav bygger videre på mere end 20 års samarbejde mellem de fire ejerkommuner, Langeland, Ærø, Svendborg og Faaborg-Midtfyn, omkring udvikling af bæredygtig naturturisme. Nogle af de bedst kendte projekter er Øhavsstien, Riderute Sydfyn, Øhavsshelters, Dykkerspot M/F Ærøsund, adskillige mountainbikespor og ”Kys Frøen” -naturformidling for børnefamilier.

Kontakt

Sekretariatsleder for Geopark Det Sydfynske Øhav
Rasmus Elmquist Caspers
Telefon: 21 73 13 89


Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune
Hans Stavnsager
Telefon: 72 53 17 14


Pressekontakt
Michala Bøgetoft Moeslund
Telefon: 72 53 27 69