Nu er planen for et nyt torv i Ringe godkendt

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har i går vedtaget skitsen til renovering af torvet i Ringe.

Torvet i Ringe trænger til et ansigtsløft, og efter flere dialoger med byens borgere og forretningsdrivende har kommunalbestyrelsen i går vedtaget, hvordan torvet kommer til at se ud.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) glæder sig over, at arbejdet med at skabe et levende torv i hjertet af Ringe nu kan gå i gang:

”Vi har haft en proces, hvor borgerne i den grad har engageret sig. Vi har lyttet og nu vedtaget en skitse, som tilgodeser de mange forskellige ønsker. Vi får et moderne torv med rum til at sætte sig alene eller sammen med andre og nyde bylivet, og samtidig et torv med rum til de events og aktiviteter, vi gerne vil samle byen og egnen om,” fortæller han.

Torvet er også en del af en ny belysningsstrategi, der forbinder nye boligområder øst for stationen med naturen og søen mod vest.

Færre træer på torvet

I det første forslag til nyt torv var ideen i højere grad at skabe tråde tilbage til den gamle have, der før i tiden lå, hvor torvet ligger i dag.

Forslaget indeholdt plantning af træer rundt om torvet for at skabe stemning og ikke mindst læ på det vindblæste torv.

I høringsperioden kom det dog frem, at flere, herunder forretningsdrivende, var bekymrede for, at træerne ville skjule butikkerne.

Beplantningen kommer derfor til at være koncentreret i tre områder af torvet (ved Brugsen, Apotek og indgangen fra Algade), så der stadig er god plads til torvedage mv. og kig til butikkerne.

De centrale elementer på torvet bliver:

To scener (en fast og en mobil) til både store og små begivenheder

Belysning af og træer ved indgangene til torvet

Grønne områder til leg og bevægelse

Springvand og andre elementer, som opfordrer til leg

I læ for vinden

Med udgangspunkt i en vindanalyse bliver der samtidig arbejdet med skærme og byrumsmøbler, der skal skærme for vinden, når man opholder sig på torvet.

Anlæg af torvet forventes påbegyndt i slutningen af 2021 og færdiggjort i løbet af 2022. Selve anlægsfasen forløber i tre faser, så der anlægges et område ad gangen – og torvets funktioner genereres mindst muligt af omdannelsen.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Søren Kristensen
Formand, Teknik- og Miljøudvalget
72 53 16 88